Hjem
Årsmøtereferat 2014. PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
onsdag 15. april 2015 11:10

Referat fra årsmøte i Møhlenpris Velforening 2014

Velforeningen avholdt årsmøte på Vitalitetssenteret onsdag 4. mars kl. 19.

Til stede fra styret: Murcit Cetin, Tobias Flø, Laila-Sofie Osland, Siv Skard og Kristin Svartveit.

Sak 1. Åpning/godkjenning av innkalling Vi diskuterte feil ved utsending av møteinnkalling med giroblankett per post. Flere husstander mottok ikke innkallingen. Vi vurderte likevel innkallingen som godkjent ettersom det også har vært benyttet andre kanaler til innkalling (Facebook og hjemmesidene). Under dette punktet ble det diskutert generelle utfordringer med Postens leveringer på Møhlenpris. Velforeningen følger opp dette.

Sak 2. Godkjenning av sakslister Sakslisten ble godkjent.

Sak 3. Valg av ordstyrer Synnøve Fluge ble valgt til ordstyrer.

Sak 4. Valg av referent Siv Skard ble valgt til referent.

Sak 5. Årsberetningen 2011 Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.

Sak 6. Regnskap 2014

Det var ingen merknader til regnskapet.

Sak 7. Budsjett 2015

Det var ingen merknader til budsjettet.

Sak 8. Innkomne saker

Knut Bjerke meldte inn en sak: Etter at Knut Bjerke kontaktet kommunen har det blitt foretatt utbedringer i forbindelse med grøft langs mur opp Olaf Ryes vei. Det ble foreslått å sende en takk til kommunen.

Sak 9: Valg Det nye styret i velforeningen er:

Leder: Ole Ragnar Pedersen Kasserer: Murcit Cetin Styremedlemmer: Murcit Cetin, Tobias Flø, Laila-Sofie Osland, Siv Skard, Kristin Svartveit.

Revisor: Kari Ramstad

 

 
Banner
Kopirett © 2022 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.