Hjem Årsmøte 2002
Årsmøtereferat 2002 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
lørdag 03. mai 2008 01:43

Årsmøte i Møhlenpris Velforening 19.09.2002

Tilstede fra styret: Aagot Rokne (leder), Kari Ramstad (kasserer), Kjell Rørvik (styremedlem) og referent: Kerstin Welander (sekretær).

Tilstede beboere: 11 personer.

Forfall fra styret: Thomas Klungsøyr (styremedlem), Bastian van der Paas (styremedlem), Hilde Marie Furnes (styremedlem frem til februar 02) og Erling Gjerken (styremedlem, leder frem til 16. januar 02).

 

Årsmelding

Årsmeldingen og revisjonen ble godkjent.

Regnskap - budsjett

Regnskap og revisjonen ble godkjent.

Vitalitetssenteret

Lisa Skauge informerte om det kommunal-administrative hierarkiet bak Vitalitetssenterets drift, og om hvor man har kommet med tanke på bygging og planleggingen for virksomheten. Lisa Skauge kommer til å være heltidsansatt ved Vitalitetssenteret som sekretær/administrator. Det blir muligens ansatt en til senere, på hel- eller deltid.

Byggeplanen var at Vitalitetssenteret skulle bli ferdig til jul i år, og en stor del av bygningen kan tas i bruk da. Enkelte deler av bygningen blir ikke ferdig før februar i 2003. Dette pga. situasjonen rundt Mjellem og Karlsen (Velforeningen kan antageligvis ikke ha sin årlige juletrefest utenfor Vitalitetssenteret som planlagt.) Sportsavdelingen kan tas i bruk fra 19. desember 2002, om alt går som planlagt. Kulturdelen i Vitalitetssenteret blir på 900 kvm, og med moderne innredning - Frode Hoff fra Mjellem og Karlsen har engasjert en interiørarkitekt. Møter er igang om husets drift, bl a om hvordan kaféen skal drives (privat); hvem som skal ansettes, hvilken mat som skal serveres osv.

Andre saker som kan diskuteres er lydisolerte lokaler for musikkaktiviteter, Hi-Fi-utrustning, video, Internett og Internettkafe, redigeringsutrustning for film (og ev musikk) etc - det er bare å hoppe på toget og bestemme utformningen av virksomheten! Kommunens målsetning er at kulturbygget skal brukes mest mulig (bl.a. så driften går rundt økonomisk).

Kommunen og Lisa Skauge sitt forslag til økonomisk ordning: Lokal kan leies for 150,- kr per time. Priset er mulig å forhandle, da ut ifra brukerens ressurser. Velforeningen får kr 30 000,- og Djerv får kr 40 000,- i samarbeidsmidler til denne virksomheten.

Innkomne saker

Trafikken i Olav Ryesvei
FAU skrev ett brev til Bergen Kommune angående langtidsplanleggingen av trafikken i Olav Ryesvei, med ønske/mål om å effektivisere avstengingen av veien i dag og strengere trafikkontroll, f.eks. elektrisk bom. Politikontrollen som har vært til nå har ikke vært tilfredsstillende. FAU vil beskytte barna m fl som har Olav Ryesvei som skolevei, og de mener at bilistene kan bruke den nye veien/innkjøringen til Møhlenpris som er planlagt (i sammenheng med Vitalitetssenteret). FAU bad velforeningen, altså årsmøtet, ta stilling til nevnte krav. Flere av møtedeltagerne hadde forslag å komme med, og det ble foretatt en avstemning med følgende alternativ: (a) Åpning for all trafikk i Olav Ryesvei (b) Åpning for gjennomkjøring for beboere og besøkende på og til Møhlenpris (c) Stenging av all trafikk i Olav Ryesvei (d) Åpning for buss og taxi med 30-sone og fartshumper (samme ordning som i dag) Majoriteten stemte for alternativ (c), Stenging av all trafikk i Olav Ryesvei.
Hovedinnkjørsel til Møhlenpris
Knut Bjerke orienterte om reguleringsplanen av trafikken ved Wollfsgate og Thormøhlensgate, og at det er regulert en annen innkjørsel til Møhlenpris enn slik den er i dag. Innkjørselen er regulert inn under Puddefjordsbroen (ved siden av Bruktmarkedet) og videre inn i Professor Hansteensgate. Argumentene for denne løsningen er bl.a. at barna på skolen kommer til å gå til og fra Vitalitetssenteret og fotballplassen daglig, samt at Møhlenpris med den nye innkjøringen vil få et torg. Det ble bestemt at velforeningen skal engasjere FAU i saken. Aagot Rokne tar dette videre.
Utslipp fra tunnelen under Nygårdshøyden
Avgassutslipp: Knut Bjerke informerte om at avgassfilteret i tunnelen under Nygård aldri har blitt slått på, som det var lovet. Biler har kjørt der og sluppet ut avgasser siden den nye veien ble bygd, de har sluppet ut mer enn tidligere, og filteranlegget har hele tiden vært avstengt (til tross for at det er montert opp), p.g.a. en langvarig dispyt angående typ av anläggning och mätmetoder (svensk igjen) - uten at noen har tatt ansvar for situasjonen. Årsmøtet besluttet at Knut Bjerke og Kerstin Welander jobber videre med saken; skriver referat om ansvarsløshetsprosessen og om velforeningens mening (eventuelt politianmeldelse for brudd på forskriftene), og de kontaktar journalister som tidligere har skrevet om saken.

Valg av nytt styre til Velforeningen

Det stilte 3 nye til valg i styret; Jihad Suleiman, Kristin Kjos og Oddmar Sandvik. Av de tidligere styremedlemmene stillte Kerstin Welander, Aagot Rokne, Thomas Klungsøyr, Kjell Rørvik og Kari Ramstad til gjenvalg. Det ble bestemt at styret skulle konstituere seg selv på førstkommende styremøte.

Eventuelt

Hyblifisering
Enkelte er redde for at Møhlenpris skal utvikle seg til et korttidsleie-ghetto. I Professor Hansteensgate 83 er det planlagt et hybelhus, og velforeningen bel kontaktet av naboer som var bekymret for nabolaget sitt. Man er redd for bråk, ansvarsløse beboere (p.g.a. at de ikke føler tilhørighet til stedet), økt narkotikahandel m.m. Årsmøtet besluttet at velforeningen tar saken til videre behandling på neste styremøte. Velforeningen er prinsipielt ikke imot studenter, men man ønsker å stille visse krav/ønsker til huseieren slik at en forbedret miljøkontroll kan oppnåes i fremtiden.
Bussen på Møhlenpris
Det ble påpekt at servicebussen som kjører til og fra Møhlenpris til og fra sentrum ikke bare er for gamle og funksjonshemmede. GAIA som tilbyr bussen bør informere bedre, evt. med skilter, og det ble oppfordret til at velforeningen skulle t kontakt med GAIA og se til at så blir gjort.
LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2022 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.