Hjem Årsmøte 2009
Årsmøtereferat 2009 - Årsberetning 2008 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
onsdag 22. april 2009 16:10
Artikkelindeks
Årsmøtereferat 2009
Årsberetning 2008
Alle sider

Årsberetning for Møhlenpris Velforening

17.04.08 – 20.04.09

  • Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.
  • For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.

§         Velforeningen har en sentral plass som pådriver ovenfor kommunen i miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt innen kulturaktiviteter.

 

Styret valgt på årsmøtet 2008:

Leder:                         Oddmar Sandvik

Kasserer:                     Kari Ramstad

Styremedlemmer:       Knut S. Bjerke

Aksel Irgens

Grethe Gullhaug

Kjersti Årnes

Nettsideansvarlig       Mursit Cetin

 Revisor:                      Kåre Dale

 Styremøter:

Det har vært avholdt ett styremøte i perioden. Det meste av intern saksbehandling har foregått via e-post og telefon.

 Samarbeidspartnere:

Velforeningen samarbeider bla. med Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Grønn Etat, SK Djerv, Frivillighetssentralen, FAU, Nygårdsparkens venner og nabovelforeningene.

 Det har vært avholdt 13 samarbeidsmøter i perioden:

Ett møte er avholdt med et engere utvalg av velforeninger i regi Norges Velforbund.
Seks møter i komiteen for Parkdagen 2008, to møter for Parkdagen 2009..

To nabomøter med Hulen.

To møter i Arbeidsgruppen om rusmiljøet i Nygårdsparken

 Representasjon:

Møhlenpris velforening er støttemedlem i foreningen "Nygårdsparkens Venner". Knut S. Bjerke har representert velforeningen i styret.

Møhlenpris velforening er medeier i Frivillighetssentralen på Vitalitetssenteret. Velforeningen har i 2008 vært representert i styret i Frivillighetssentralen, ved styreleder Tor Bertelsen, styremedlem Inge Vadla og valgkomitemedlem Oddmar Sandvik.

Møhlenpris velforening har vært representert i "Bergensvel 2005" ved Knut S. Bjerke.

Møhlenpris velforening har deltatt på seminar ved ByFriksjoner om byutvikling i Bergen ”Levende byrom – også utenfor sentrum”

Møhlenpris velforening har deltatt i et møte med utekontakten om kartlegging av ungdom i rusmiljøet i Bergen.

Møhlenpris velforening har deltatt i en Arbeidsgruppe om rusmiljøet i Nygårdsparken.

Møhlenpris velforening har deltatt i ett samarbeidsmøte med Grønn Etat angående skateboardanlegget ved Småleken.

Kommunal oppfølging

·         Merknadsinnspill til lumske byggesøknader for Stubs gate 2 og Wolffs gate 2.

·         Merknad til 2. gangs behandling av reguleringsplan for Marineholmen.

·         Lobbyinnspill mot politikere i Komite for klima, miljø og byutvikling vedr. avlastende veiforbindelse via Frieleneset. FAU-samarbeid opprettet.

·         Innspill til høring Kommunedelplan -Indre Havn.

·         Respons/merknader til KDP-Puddefjorden – Nygårdssundet

Medlemmer:

36 husstander og 14 sameier betalte kontingent i 2008. Dette er en nedgang på 24 % i forhold til året før. En årsak kan være at giroer bare er delt ut i forbindelse med innkalling til årsmøtet. Medlemskontingenten var kroner 150,- for husstander og kroner 400,- for sameier.

Medlemsinformasjon:

I forbindelse med tiltak og arrangementer har velforeningen delt ut løpesedler til skoleelevene gjennom skolen, til husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på butikkene i bydelen, tavlene på Vitalitetssenteret samt på institusjonene på Møhlenpris. Hjemmesiden blitt oppdatert regelmessig http://www.mohlenpris.org/

Informasjon har også vært distribuert via hjemmesiden til SK Djerv (www.djerv.net).

Mediaomtale:

Det var redaksjonell omtale fra Jødemarkeringen 26. november i Bergensavisen. Videre var det reportasje i Bergensavisen, NRK, NRK Hordaland og TV2.

Det var reportasje fra Parkdagen 2008 i Bergens Tidende. Det var også intervju med representanter for velforeningen i bt.no på Parkdagen.

Representanter fra velforeningen har vært intervjuet i forbindelse med forholdene rundt de narkomane i Nygårsdparken.

Representanter fra velforeningen var intervjuet i bt.no i forbindelse med innføring av Gratisbussen til Møhlenpris.

For øvrig har de fleste arrangementene vært nevnt ved notis i Bergens Tidende.

Kontor:

Møhlenpris Velforening har kontor som deles med SK Djerv i Vitalitetsenteret. Det har ikke vært fast kontortid i løpet av året.

Postadresse:

Møhlenpris Velforening

Wolffs gate 12

5006 Bergen

e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Saker velforeningen har arbeidet med og støttet i perioden:

·         Oppfølging og bruk av Vitalitetsenteret. Velforeningen i samarbeid med Sportsklubben Djerv og Frivillighetssentralen.

·         Dialog med Cafeen om utvidete tilbud til gjestene; skjenkebevilling og åpningstid.

·         Oppfølging av trafikksituasjonen i bydelen, særlig med tanke på skolebarna. I løpet av året er det kommet nytt gangfelt Vitalitetssenteret/skolen/Spilde (krysset Wolffsgt./Thormøhlensgt) samt mellom Wolffsgt 12 og 14.

·         Asfaltering av veier er også en sak velforeningen har jobbet med. Her har det blitt gjort et stykke arbeid i perioden av kommunen, selv om ikke alle kanskje er helt fornøyde.  Ny asfalt i Konsul Børs gt og Wessels gt er på planen for 2009.

·         Styret vedtok å henstille kommunen om å etablere og vedlikeholde felles sykkelstativ med tak på Møhlenpris for å oppmuntre beboerne til å benytte mer sykkel.  

·         Gratisbussen er innført mellom Møhlenpris og sentrum. Velforeningen har jobbet med dette over tid.

·         Byggesaker og hyblifiseringen av Møhlenpris. Etter press fra Velforeningen etterlever nå kommunen regelen om at maksimalt 20 % av bruksarealet nyttes til 2-roms leiligheter eller hybler. Nye ombyggingsprosjekter følges opp; bruksendring i Stubsgt, Utskilling av forhage Welhavensgt.

·         Forhold rundt Nygårdsparken er fulgt opp bla.. via deltakelse i ”Nygårdsparkens venner” og ved uttalelse i pressen.

·         Velforeningen har deltatt i en Arbeidsgruppe om rusmiljøet i Nygårdsparken.

·         Velforeningen har støttet bygging av midlertidig barnehage i Nygårdsparken med enkelte kommentarer. Velforeningen har gått mot forslaget fra Bergen Kommune som går ut på å videreføre midlertidig barnehage i Nygårdsparken i 3 år til (totalt 6 år), for deretter å gjøre det om til lekeplass igjen. Styret henstilte i stedet Bergen Kommune om å etablere en permanent barnehage et annet sted på Møhlenpris.

·         Velforeningen har hatt kontakt med Hulen og deltatt på nabomøter for å sikre et godt forhold mellom Hulen og naboene. Tema har vært bedre rydding og mindre bråk.

·         Møllardugnad ble arrangert for 3. gang 26.04.08. Oppslutningen og engasjementet blant beboerne har vært stort i år også, og totalt 45 deltakerne fikk brus og is som belønning for utført arbeid. Grønn Etat dekket utgiftene til maling og plantevarer og BIR fjernet bosset.

·         Velforeningen har bedt Grønn Etat opprette en ordning om vedlikehold av den grønne lungen ved Møhlenpristrappen både av estetiske og sikkerhetsmessige grunner. Gangveien er i ferd med å gro igjen av prydbusker og det vokser også opp trær under benkene.

·         Parkdagen 2008 ble arrangert 08.06.08 i samarbeid med Nygårdsparkens venner, Nygårdshøyden vel, Sydnes og Nøstet vel, Nygård vel, SK Djerv , Grønn Etat, samt Bergenhus og Årstad Kulturkontor. Arrangementet var det 7. i rekken og samlet flere hundre mennesker og hadde 15 kulturelle innslag samt andre aktiviteter for barn.

·         Det ble for 13. gang arrangert fakkeltog og markering av ”26. november”, til minne om deporteringen av jødiske naboer på Møhlenpris. Rundt 100 mennesker deltok i fakkeltoget.

·         Møhlenpris Velforening har støttet Djerv sin fotballskole i skolens høstferie.

·         Møhlenpris Velforening arrangerte 10.01.09 juletrefest med risgrøt, juletregang, nisse og presanger. Juletrefesten er et samarbeid med i samarbeid med Sportsklubben Djerv, Frivillighetssentralen Vitalitetsenteret, Bergenhus og Årstad Kulturkontor. Festen samlet ca.50 barn og 40 voksne.

·         Velforeningen har utvekslet erfaringer med nabovelforeningene, særlig gjennom samarbeidet med Parkdagen.

·         Velforeningen samarbeider med SK Djerv og har planer om flere sosiale prosjekter i nærmiljøet.

·         Møhlenpris velforening har engasjert seg i prosjektet Møhlenpris kokebok. Dette er et samarbeid mellom Frivillighetssentralen på Vitalitetssenteret, Møhlenpris Velforening og Sportsklubben Djerv.  Prosjektet administreres av Frivillighetssentralen. Det skal bli en fargerik bok med 30-40 enkle oppskrifter på hverdagsretter fra folk på Møhlenpris. Boken vil bli gitt ut høsten 2009.

·         Velforeningen har jobbet med å bedre informasjonen til beboerne. De kan registrere seg på hjemmesiden www.mohlenpris.org/ og få tilsendt kunngjøring av arrangementer via e-post.

Økonomi:

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 legges frem på årsmøtet.

Velforeningen har mottatt følgende tilskudd i 2008:

Allmenne Kulturmidler Parkdagen                                       25000,-

GC Rieber Parkdagen                                                                       10000,-

StatoilHydro Parkdagen                                                          6000,-

Grønn Etat til Møllardugnad                                                   3953,-

 

Styret

v/Kari Ramstad

Bergen, 29.03.09.

 

 

 

 

 

 

 LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2023 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.