Hjem Årsmøte 2007
Årsmøtereferat 2007 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
søndag 04. oktober 2009 17:25
Artikkelindeks
Årsmøtereferat 2007
Årsberetning 2006
Årberetning 2006
Alle sider

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MØHLENPRIS VELFORENING

Onsdag 7. mars 2007 kl. 1900.17 personer var møtt fram. Kari Ramstad ble valgt til møteleder og Oddmar Sandvik ble valgt til referent. Kaffe/te og kaker ble servert.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker:

Orientering om kommunens planer for Møhlenpris skole v/ Hans Carl Tveit

Byråd for oppvekst Hans-Carl Tveit var invitert til å holde en orientering om planene for Møhlenpris skole.

Bystyret har gitt byrådet fullmakt til å selge Møhlenpris skole. Denne skal rehabiliteres og oppgraderes til realfagskole. Kjøper skal inngå en langsiktig tilbakeleieavtale med Bergen Kommune. Videre forpliktes kjøper til å stille til rådighet erstatningsarealer i den tiden skolen rehabiliteres. Etter leieperioden er gått ut, skal bygget tilbakeføres vederlagsfritt til Bergen Kommune. Dette er et såkalt OPS prosjekt (Offentlig-privat samarbeid). Den private eier skal finansiere, bygge og drifte skolen. Leieperioden kan være i størrelsesorden 25 år. Erfaringer fra Oslo er visstnok positive, men det er viktig at kommunen selv gjør en grundig prosjektering og spesifikasjon. Årsaken til at kommunen velger en slik løsning er at vedlikeholdet på bygget blir bedre enn om det står i kommunalt eie og at verdien etter 25 år derfor er høyere.

De faglige satsingsområdene for skolen skal være realfag og ”digital kompetanse”. Møhlenpris er tiltenkt rollen som en av kommunens ”flaggskoler” innenfor disse områdene.

Midlertidige lokaler ønskes plassert nært, i gangavstand til skolen. Området til HiB er visst et aktuelt alternativ, men dette blir kjøperens ansvar. Denne såkalte ”paviljongskolen” skal stå noen år og skal brukes som erstatningslokaler for flere skoler som skal pusses opp, deriblant Ny-Krohnborg skole.

Status i dag er at kommunen i løpet av sommeren og høsten skal gå ut med tilbud. Pga EØS-avtalen må dette lyses ut på anbud. Deretter er det tre skoler som står i kø for å starte opp, og Tveit signaliserte tydelig at Ny-Krohnborg var førsteprioritet. Han ville ikke binde seg til en konkret tidsplan – denne er ikke fastlagt enda (og kan være gjenstand for politisk vurdering i byrådet). Møhlenpris var på andre eller tredje plass, dette betyr at arbeidet trolig ikke vil komme i gang før 2009-2010 og den vil stå klar i 2010 – 2011. Her er det kanskje muligheter for påvirkning, selv om Ny-Krohnborg nok har en sterk førsteposisjon. Skolen skal i alle fall stå ferdig i planperioden som går til 2011.

Som et midlertidig tiltak lovet Tveit at toaletter / sanitæranlegg på skolen skal få en oppussing, men ingen andre tiltak vil bli iverksatt med mindre dette er pålagt av Bergen Helseråd. Toalettene skal være mindre og mer spredt enn tilfelle er i dag.

Kommunen skal leie hele arealet og disponere dette. Det kan være behov for fleksibilitet i forhold til fremtiden, for eksempel med veksling av elevgrunnlaget mellom bydeler. Bygningsmassen vil trolig i stor grad bestå som den er, men innvendig skal den bygges om i henhold til dagens forskriftskrav (bl.a. med krav til ventilasjon), samt for å tilpasses moderne læreplaner og gruppestrukturer.

Orientering om midlertidig barnehage i Nygårdsparken

Hans-Carl Tveit holdt også en orientering om planene for midlertidig barnehage i Nygårdsparken. Kommunen virker rimelig faste på at dette blir en av 8-9 midlertidige barnehager som skal oppføres i høst for å innfri kravet om full barnehagedekning innen 2008.

Tveit understreket at dette er en midlertidig løsning på inntil tre år. En permanent barnehage i området må behandles som en egen sak. Det er vurdert bygging av en barnehage på HiB, og det kan tenkes at nedre del av parken kunne vært en permanent ”avdeling” av en slik barnehage.

Årsmelding

Årsmeldingen for 2006 ble gått gjennom av ordstyrer og godkjent med ros & applaus. Velforeningen har hatt rimelig god aktivitet i året som gikk, tross i at styret ikke er fulltallig. Blant annet har lederen gått ut i løpet av året. Møllardugnad og Parkdag er to tiltak som har gitt synlighet.

Regnskap/budsjett

Regnskap for 2006 ble godkjent. Velforeningen hadde 66 betalende medlemmer i 2006. I tillegg hadde vi nærmere 40.000 i inntekter for parkdag, og nærmere 50.000 for andre tilskudd og overføringer til ulike aktiviteter i bydelen. Disse ble beskrevet nærmere i årsmeldingen.

Budsjett for 2007 ble godkjent. Inntekter er forventet redusert, siden kulturkontoret i større grad ønsker å finansiere enkeltaktiviteter direkte. Likevel vil Parkdag, Gladsommer, Møllardugnad og andre bli støttet gjennom Velforeningen.

Saker:

  1. Økning av kontingent. Det ble lagt frem forslag om at kontingenten økes fra kr. 130/350 for hhv husstander/sameier til kr. 150/400. Årsmøtet godkjente forslaget enstemmig.

  2. Det ble orientert om planer for ny Møllardugnad 28.april.

Valg

Med unntak av Helle Nyvold, tok det sittende styret gjenvalg (Kari Ramstad, Knut Bjerke, Aksel Irgens og Oddmar Sandvik). Helle stiller seg til disposisjon i saker hun har jobbet med. Lars Ystanes ble valgt ved akklamasjon. Styret konstituerer seg i etterkant. Kåre Dale ble gjenvalgt som revisor.Møhlenpris, Bergen, 12. mars 2007

Oddmar Sandvik (sign).LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2022 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.