Årsmøtereferat 2004

LAST_UPDATED2 Skrevet av Administrator tirsdag 06. mai 2008 18:39

Skriv ut

Årsmøte i Møhlenpris Velforening 24. mars 2004

12 personer var møtt fram. Aagot Rokne ble valgt til møteleder og Oddmar Sandvik ble valgt til referent.

Innkallingen ble godkjent.

 

Årsmeldingen

Årsmeldingen ble godkjent.

Regnskap/budsjett

Regnskap for 2003 ble godkjent. Budsjett for 2003 ble godkjent, med forbehold om at kr. 5.000 overføres til drift fra 26. november markering, der det var ført for stort beløp.

Orienteringssaker:

I tillegg til de annonserte sakene var det 3 saker til.
Kommunedelplan Puddefjord

Aagot Rokne og Oddmar Sandvik orienterte kort om kommunedelplanen. En av konsekvensene kan bli at Thormøhlensgate en gang i fremtiden blir stengt permanent, og at Nygårdsparken trekkes ned mot Puddefjorden. Dette er noe styret vil jobbe for.

Trafikken

Aagot Rokne orienterte om hva styret har arbeidet med ang. trafikksaker. Dette gjelder spesielt innføring av 30-sone, fartsdumper og kjøring i gatetun. Spesielt utsatt er krysset Thormøhlens gate / Wolffs gate, dvs. mellom Møhlenpris skole og Vitalitetsenteret.

Knut Bjerke orienterte om status ang. ny innkjørsel til Møhlenpris fra Frieleneset. Denne innkjøring var vedtatt i tidligere reguleringsplaner, men ble så fjernet fra disse som en ”mindre vesentlig reguleringsendring”. Dette har blitt påklaget av Djerv og Møhlenpris Velforening, uten at klagen har blitt tatt til følge. Samtidig foreligger det en ny privat reguleringsplan for Møhlenpris Hovedgård som skal behandles i bystyret 29.03.2004. Et evt. vedtak av denne uten henvisning til tidligere reguleringsplan kan gjøre det vanskeligere å få denne tilbake. Samtidig fortsetter klageprosessen, nå til Miljøverndepartementet og Sivilombudsmannen.

Årsmøtet gjorde følgende vedtak:

Tidligere årsmøte har gått inn for full stengning av Olaf Ryes vei. Dette er ikke gjennomført. Gitt den vanskelige situasjonen med trafikk forbi Vitalitetsenteret, ble det gjort forslag om at velforeningen skal arbeide for å gjenopprette denne veiforbindelsen for å avlaste trafikken forbi skolen. Dette fordi gjennomgangstrafikk til/fra Håkonsgate nå er fysisk avsperret på Nygårdshøyden, og en slik gjenåpning ville derfor trolig ikke føre til mer gjennomgangstrafikk. Det ble orientert om at ny reguleringsplan for Nygårdshøyden inkluderer en forbindelse mellom Museumshagen og Nygårdsparken, og at dette kanskje betyr at en gjenåpning ikke er mulig.

Årsmøtet gjorde følgende vedtak:

Valg

Sverre Røssummoen, Jihad Suleiman og Kjell Rørvik ønsket ikke gjenvalg. For øvrig ble hele styret ( Aagot Rokne , Kari Ramstad, Oddmar Sandvik, Helle Nyvold, Ingeborg Olsen) gjenvalgt ved akklamasjon og Alf Christian Falck ble valgt som nytt styremedlem. Styret konstituerer seg i etterkant. Kåre Dale ble gjenvalgt som revisor.

Eventuelt

Hundebæsj. En deltaker oppfordret styret til å jobbe for å redusere mengden hundeavføring på Møhlenpris.

Forsøpling. Det ble påpekt at mengden søppel i området øker, f.eks. mellom Møhlenpris skole og Teknisk Museum. Styret oppfordres til å arbeide med denne saken.

 

Møhlenpris, Bergen, 24. mars 2004

Oddmar Sandvik (sign).


Årsberetning for Møhlenpris Velforening
03.04.03 – 26.03.04

^ Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.

^ For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.

^ Som pådriver ovenfor kommunen i miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt kulturaktiviteter har velforeningen en sentral plass.Styret:

Leder: Aagot Rokne (O. Sandvik var leder fra september-03 til mars-04)

Nestleder: Oddmar Sandvik

Sekretær: (Aagot Rokne var sekretær fra september-03 til mars-04)

Kasserer: Kari Ramstad

Styremedlemmer: Helle Nyvold (har arbeidet med trafikksituasjonen)

Sverre Røssummoen (Ragnhild Hvidsten har sittet som sekretær fra april frem til august, og hun har arbeidet med å få lekeplass på Møhlenpris. S. Røssummoen trådte inn i hennes sted.)

Ingeborg Olsen (Thomas Klungsøyr satt fra april frem til august. I. Olsen trådte inn i hans sted.)

Jihad Suleiman

Kjell Rørvik (har vært bortreist mesteparten av perioden)


Revisor: Kåre DaleStyremøter:

Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden.Samarbeidsmøter:

Det har vært avholdt 12 samarbeidsmøter i perioden.Representasjon:

Møhlenpris velforening har vert representert i styringsgruppen for Vitalitetssenteret, i FAU, i arbeidet med Kommunedelplanen Puddefjorden og i opprettelsen og driften av Frivillighetssentralen, Vitalitetsenteret.Medlemmer:

? betalte kontingent i 2003. Medlemskontingenten var kr 130,- for enkeltmedlemmer og kr 350,- for sameier.Medlemsinformasjon:

Velforeningen har gitt ut ett flygeblad til alle husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på informasjonstavler i bydelen. Velforeningen har oppdatert hjemmesiden jevnlig (home.no/mohlenpris-vel).Kontor:

Møhlenpris Velforening har kontor i Vitalitetsenteret, og er å treffe daglig på e-post ( Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ) og telefon.Postadresse:

Møhlenpris Velforening

Wolffs gate 12

5006 BergenØkonomi:

Regnskapet legges frem på årsmøtet.Saker velforeningen har arbeidet med i perioden:


Aktiviteter velforeningen har støttet økonomisk i perioden:
- Aagot Rokne, leder -