Hjem Årsmøte 2012
Årsmøte 2012 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
torsdag 07. juni 2012 21:25

Referat fra årsmøte 2012 Møhlenpris Velforening

Velforeningen avholdt årsmøte på Vitalitetssenteret torsdag 12. april kl. 20.
Sak 1: Åpning/godkjenning av innkalling
Det var ingen merknader til innkallingen.
Sak 2: Godkjenning av sakslister
Sakslisten ble godkjent.
Sak 3: Valg av ordstyrer
Grethe Gullhaug ble valgt til ordstyrer.
Sak 4: Valg av referent
Tobias Flø ble valgt til referent.
Sak 5: Årsberetningen 2011
Årsberetningen ble gjennomgått.
Det var en kommentar om at det var vanskelig å få tak over hodet under Parkdagen, og at det kanskje burde vært flere telt. Det ble opplyst om at det er teltene til Nygårdsparkens Venner som blir brukt, og at det er budsjettert å reparere eller å kjøpe nytt telt, siden det største teltet deres ikke er tilgjengelig.
Sak 6: Regnskap 2011
Det var ingen merknader til regnskapet.
Sak 7: Budsjett 2012
Det var ingen merknader til budsjettet.
Sak 8: Innkomne saker
Følgende saker ble diskutert:
Felles møteplass ute
Det ble fremmet et ønske overfor velforeningen om en felles møteplass i bydelen, hvor det var noen bord og benker, og hvor man kunne slippe ut barn. Alternativer til lokalisering av dette ble diskutert. Det ble kommentert at den midlertidige barnehagen tidligere var en slik lekeplass, at trikkehallsområdet er fredet, og at for noen områder er det et problem at man kan finne sprøyter.
Det ble nedsatte en komité som skal se på mulighetene for et slikt uteområde, som består av Synnøve Fluge og Vibeke Hatlø. Det skal evt ses på mulig samarbeid med andre velforeninger.
Arrangement hos Bergens Tekniske Museum
Det ble informert om at BTM skal arrangere levende museum 10. juni i samarbeid med Norsk Trikotasjemuseum. Dette er samme dag som Parkdagen, og programmet for dette kan sendes til museet til informasjon eller for koordinering.
Trafikkmessige forhold på Møhlenpris
Det ble fremmet et ønske om at nedkjørselen i Zetlitz’ gate stenges for biler. Dette er en sak som må tas opp med Samferdselsetaten. Det var også ønske om fotgjengerfelt over Wolffs gate ved Welhavens gate, og mellom BI og Vitalitetssenteret.
Knut Bjerke informerte om arbeidet som har pågått for å få en alternativ innkjørsel til Møhlenpris over Frieleneset. Denne innkjørselen var opprinnelig i reguleringsplanen, men ble siden tatt bort som en “mindre vesentlig endring”. Det er nå et innbyggerinitiativ om dette som ledes av Espen Edvardsen i FAU ved Møhlenpris skole. Også BI, Nobel Bopel, og barnehagen kan ha interesse av en alternativ innkjørsel. FAU har fått oversendt sakshistorikken fra Møhlenpris velforering.
Sak 9: Valg
Det nye styret i velforeningen er:
Leder: Grethe Gullhaug
Kasserer: Kari Ramstad
Nettsideansvarlig: Murcit Cetin
Styremedlemmer: Knut S. Bjerke
Merethe Claudey
Synnøve Fluge
Tobias Flø
Margareth Yttredal
Marit Dalan
Revisor: Kåre Dale
 
Banner
Kopirett © 2023 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.