Hjem
Årsberetning 2016 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
fredag 04. mars 2016 09:59


Møhlenpris Velforening

Wolffs gate 12 – 5006 Bergen

www.mohlenpris.org

Dato: 24.02.2016

Årsberetning for Møhlenpris Velforening

04.03.15 – 09.03.16

 

 • Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.

 • For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.

 • Velforeningen har en sentral plass som pådriver ovenfor kommunen i miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt innen kulturaktiviteter.Styret valgt på årsmøtet 2015:

Leder: Ole R. Pedersen

Kasserer: Mursit Cetin

Facebook/

Nettsideansvarlig: Hedda Berge

Styremedlemmer: Kristin Svartveit

Laila Sofie Osland

Tobias Flø

Siv Skard

Revisor: Kari Ramstad
Kontor:

Møhlenpris Velforening disponerer deler av et kontor sammen med SK Djerv i Vitalitetsenteret. Det har ikke vært fast kontortid i løpet av året. Husleien er 3500,- per år. Postkassen deles med Nygårdsparkens venner.

Postadresse:

Møhlenpris Velforening

Wolffs gate 12

5006 Bergen

e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 

Møhlenpris velforening er per 04.03.14 registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 999320082, grunnet nye regler om eier av bankkonto.

 

Styremøter:

Det har vært avholdt 7 ordinære styremøter i perioden. Øvrig intern saksbehandlingen har foregått via e-post og telefon og i prosjektmøter.

 

Samarbeidspartnere:

Velforeningen samarbeider bla. med Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Grønn Etat, SK Djerv, Frivillighetssentralen, FAU, Nygårdsparkens venner og nabovelforeningene.

 

Det har vært avholdt flere samarbeidsmøter i perioden:

 • Ca. 10 møter i komiteen for Parkdagen 2015

 • Møter i komiteen for Juletrefesten 2014.

 • 1 nabomøte med Hulen

 • Møter med andre velforeninger i sentrum i Bergen Byliv - initiativet i forkant av valget 2015

 • 3 møter med Sydneshalvøens nærmiljøsammenslutning

 • Månedlige møter i styret i FrivillighetssentralenRepresentasjon:

 • Nygårdsparkens Venner: Møhlenpris velforening er støttemedlem i foreningen "Nygårdsparkens Venner" 500,- per år. Knut S. Bjerke har representert velforeningen i styret.

 • Frivilligsentralen: Møhlenpris velforening er medeier i Frivilligsentralen på Vitalitetssenteret. Kontingenten er 1000,- per år. Velforeningen har vært representert i styret i Frivillighetssentralen der Laila-Sofie er valgt som nestleder.

 • Møhlenpris velforening er sammen med Nøstet og Sydnes vel, Nygård vel, Nygårdshøyden vel, Nygaardsparkens venner, Sportsklubben Djerv og Møhlenpris skole medlemmer av SNS skal være et ide- og handlingsfellesskap for å utvikle området i Møhlenpris skolekrets.

 

Medlemmer:

38 husstander og 13 sameier betalte kontingent i 2015. Antallet husstander er en nedgang fra 2014 og antall sameier er en økning fra 2014. Medlemskontingenten var kroner 150,- for husstander og kroner 500,- for sameier.

 

Medlemsinformasjon:

I forbindelse med tiltak og arrangementer har velforeningen delt ut løpesedler til skoleklassene, til husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på butikkene i bydelen samt på institusjonene på Møhlenpris. Hjemmesiden www.mohlenpris.org er faset ut på grunn av dårlig teknisk løsning, og det har blitt diskutert løsninger for ny nettside.


Informasjon har også vært distribuert via hjemmesiden til SK Djerv www.djerv.net og via Frivilligsentralen og velforeningen til Sydnes og Nøstet.

 

Velforeningen har vært godt synlig på sin Facebook side i perioden. Dette er en kanal Velforeningen vil legge vekt på i sin kommunikasjon til medlemmene fremover. http://www.facebook.com/Mohlenpris

 

Velforeningen har også diskutert muligheten for oppslagstavle sentralt på Møhlenpris. Dette vil bli fulgt opp i 216.

 

Medieomtale:

Medieomtale har blitt redusert betydelig som resultat at stengingen av Nygårdsparken. Møhlenpris har i perioden først og fremst blitt omtalt i forbindelse med rehabiliteringen av skolen: http://www.ba.no/slik-gar-oppussingen-av-byens-verste-skoler/s/5-8-11077

 

Andre saker som har fått medieomtale er:

 

Situasjon i Nygårdsparken etter steningen og planer for oppgraderingen: http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Slik-blir-Nygardsparken-3373309.html

 

Prøveordning med leksefri ved Møhlenpris skole: http://www.ba.no/nyhet/skoler/pa-denne-skolen-dropper-de-hjemmelekser/s/5-8-105053

 

Innføringsklasser ved Møhlenpris skole: http://www.ba.no/flyktningekrisen/flyktningkatastrofen/politikk/syriske-marisa-er-endelig-tilbake-pa-skolen/s/5-8-269333

 

Brannen i den gamle skolebygningen som er under rehabilitering fikk nasjonal mediedekning: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Brann-i-verneverdig-skole-i-Bergen-7824991.html

 

Fakkeltoget arrangert av 26. november komiteen: http://www.ba.no/nyheter/mohlenpris/26-november-markering-er-mer-aktuell-enn-noensinne/s/5-8-204655

Saker velforeningen har arbeidet med i perioden:

 

Byggesaker

A. Velforeningens mål:

1. Et trivelig bomiljø.

2.  Flere barnefamilier til bydelen

3.  Oppretthold av boligstrukturen.

4.  Større leiligheter eksempelvis ved sammenslåinger.

5.  Beskytte bydelens boligområdestatus som fastsatt i Kommunedelplan Sentrum.

6.  Oppretthold av bydelens særegne karakter.

7. En trygg, stabil og attraktiv bydel for familier.

 

B. Midler for å nå disse mål:

1.   Utvikle samarbeid mellom beboerne.

 1. Bidra med barnevennlige tiltak.

 2. Påvirke politisk planarbeid.

 3. Påse at kommunale bestemmelser til beste for målsetning ikke blir brutt.

 4. Samarbeide med andre organisasjoner i bydelen – først og fremst Djerv og Frivilligsentralen.

 5. Motarbeide ”hyblifisering” og oppdeling av eksisterende leiligheter.

 6. Koordinert samarbeid med andre velforeninger

 

Disse forutsetningene har medført arbeid i 2015 mot planavdelingen og byggesaksetaten i kommunen for flere saker.  Flere konkrete byggesaker har vært meldt inn til byggesaksavdelingen i Bergen kommune. Velforeningen hadde ønsket seg raskere respons fra kommunen i flertallet av sakene.

 

Rus

Etter at Nygårdsparkens øvre del ble stengt for oppusning i august 2014 har problematikken rundt åpne russcener i nærmiljøet blitt kraftig redusert. Velforeningen følger nøye med på situasjonen i nedre del av parken og generelt på Møhlenpris. Det har blitt meldt om tilfeller av sprøytefunn ved parkens nedre dam. Konklusjonen er likevel at det ikke har vokst frem nye åpne russcener i andre deler av Nygårdsparken eller i nærmiljøet for øvrig. Velforeningen oppfordrer sine medlemmer til å følge med på utviklingen og rapportere til politi- og grønn etat dersom det er tegn til etablering av nye åpne russcener eller gjentatte funn av sprøyter på enkelte steder.

 

Nærmiljø

 

På oppfordring fra Grønn Etat gjennomførte Møhlenpris Velforening den 2. mai Møllardugnad 2015. Det ble ryddet søppel, malt benker, stelt/planet i bed, etc. Som vanlig fikk deltakerne servert is og brus som takk for innsatsen.

 

Velforeningene fra Møhlenpris, Nygårdshøyden, Nygård, Sydnes og Nøstet, Nygårdsparkens Venner, Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Grønn Etat og SK Djerv har for 14. gang arrangert Parkdag i Nygårdsparken, søndag 7. juni kl. 11-16. Der var varierte kulturelle innslag med artister i alle aldre og fra flere kulturer. Mens mange av innslagene er kjente fra tidligere år, bestod årets program av nyheter som Vil Vite show, Overraskelse fra Festspillende og flere unge band/grupper.  Tilskuerne var et aldersbredt publikum. Denne gangen var vi ikke spesielt heldige med været, noe som naturligvis setter sitt preg på antall besøkende. Likevel var det et vellykket arrangement for de som tok turen til parken også denne gangen. Arrangementet ble støttet av Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Rika AS ved Bjarne Rieber, Toro, Blomsterpaviljongen og Bergen Kino.

 

26. november-komiteen og Møhlenpris velforening har i samarbeid med Sportsklubben Djerv med støtte fra Bergen Kommune arrangert fakkeltog til minne om de 10 jødene som høsten 1942 ble hentet fra sine hjem på Møhlenpris og sendt til Auschwitz, der samtlige ble drept. Fakkeltoget hadde avmarsj fra Møhlenpris skole med avslutning på Menneskerettighetenes plass med appell ved ny byrådsleder Harald Schjelderup. Klokken 1900 ble det holdt åpent møte på Rafto-huset der filmskaperen og forfatteren Nina Grünfeldt holdt foredrag og viste utdrag fra filmen Ninas Barn, som handler om det jødiske barnehjemmet i Oslo som drev frem til høsten 1942.

 

Møhlenpris velforening, Vitalitetsenteret Frivilligsentral og SK Djerv har arrangert juletrefest på Møhlenpris med støtte fra Bergenhus og Årstad Kulturkontor. Juletrefesten ble arrangert i Storsalen på Vitalitetsenteret, lørdag 9. januar 2016 kl. 1330-1530. Festen var gratis med grøt, saft, underholdning, utlodning og juletregang. Nissen kom med godteposer til alle barna.

 

Som beskrevet i årsmeldingen for 2014, fikk Velforeningen i januar 2015 innvilget tilskudd til Eventyrspill i Nygårdsparken. Arrangementet har vært en stor suksess med et høyt antall deltakere fra både Møhlenpris og andre bydeler. Gjennom samarbeid med Tidsreiser AS og med tilskudd fra Bergen Kommune har det blitt gjennomført 8 Eventyrspill i Nygårdsparken i 2015, med mellom 60 og 90 barn på hvert spill. Velforeningen har søkt støtte av kommunen til å fortsette aktiviteten i 2016.

 

Nytt initiativ: Ungdomsklubb på Møhlenpris.

 

Sammen med andre lokale organisasjoner på Møhlenpris (Djerv, Møhlenpris Idrettslag o.a) har Velforeningen bidratt til Bergenhus og Årstad Kulturkontor sin søknad om Storbymidler for 2016-19. I prosjektet, som har fått navnet Knutepunkt Møllaren, har velforeningen en sentral rolle i å involvere frivillige fra bydelen, å rekruttere ungdom til klubben og være bindeleddet mellom ungdommen på Møhlenpris og Kulturkontoret. Målgruppen er i hovedsak ungdom mellom 10-12 og 12-15 år, og klubben vil ha lokaler på Vitalitetssenteret.Økonomi:

Regnskap 2015 og budsjett 2016 legges frem på årsmøtet.

 

Velforeningen har mottatt følgende tilskudd i 2015:

BK  for Tidsreiser 64000,-

Bergen Kommune til Parkdagen 50000,-

Bjarne Rieber til Parkdagen 10000,-

Vi har mottatt kontingenter fra

38 husstander 5700,-

13 sameier 6500,-

total  12200,-


Nedgangen i antall husstander skyldes antageligvis problemer med postgangen. Vi mottok flere rapporter om manglende mottak av faktura i 2015.


Parkdagens regnskap vedlagt separat.

 


Bergen 24.02.16

Styret

v/ Ole R. Pedersen, Kristin Svartveit, Laila Sofie Osland, Tobias Flø, Siv Skard

LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2023 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.