Hjem Årsmøte 2008
PDF Skriv ut E-post
Artikkelindeks
Årsmøtereferat 2008
Årsberetning 2007
Alle sider

 Årsberetning for Møhlenpris Velforening

07.03.07 – 16.04.08


  • Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.
  • For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.

§         Velforeningen har en sentral plass som pådriver ovenfor kommunen i miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt innen kulturaktiviteter.

 

 

Styret valgt på årsmøtet 2007:

Leder:                         Oddmar Sandvik

Sekretær                     Lars Ystanes

Kasserer:                     Kari Ramstad

Styremedlemmer:       Knut S. Bjerke

Aksel Irgens

Revisor:                      Kåre Dale

 

Styremøter:

Det har vært avholdt tre styremøter i perioden. For øvrig har mye av saksbehandlingen foregått via e-post.

 

Samarbeidspartnere:

Velforeningen samarbeider bla. med Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Grønn Etat, SK Djerv, Frivillighetssentralen, FAU, Nygårdsparkens venner og nabovelforeningene.

 

Det har vært avholdt 10 samarbeidsmøter i perioden:

Det har vært avholdt ett samarbeidsmøte i perioden med velforeningene i Bergen og Bergensvel 2005 og kommunen.
Møte er avholdt med et engere utvalg av velforeninger i regi Norges Velforbund.
Møte med BIR vedrørende utsetting av containere for papirinnsamling.

Møte med Bergen Kommune vedrørende registrering av de narkomane i sentrum.
Fire møter i komiteen for Parkdagen 2007.

Møte i komiteen for Juletrefesten 2007.

Møte i komiteen for Møllardugnad 2007.

 

Representasjon:

Møhlenpris velforening er støttemedlem i foreningen "Nygårdsparkens Venner". Knut S. Bjerke har representert velforeningen i styret.

Møhlenpris velforening er medeier i Frivillighetssentralen på Vitalitetssenteret. Velforeningen har i 2007 vært representert i styret i Frivillighetssentralen, ved styreleder Tor Bertelsen, styremedlem Inge Vadla og valgkomitemedlem Oddmar Sandvik.

Møhlenpris velforening har vært representert i "Bergensvel 2005" ved Knut S. Bjerke.

Møhlenpris velforening har deltatt på møte om Byutvikling, arrangert av Bergenshus AP

Møhlenpris velforening har deltatt på arbeidsseminar "Ny energi rundt Damsgårdssundet"

Medlemmer:

48 husstander og 18 sameier betalte kontingent i 2007. Dette er det samme som året før. Medlemskontingenten var kroner 150,- for husstander og kroner 400,- for sameier.

 

Medlemsinformasjon:

I forbindelse med tiltak og arrangementer har velforeningen delt ut løpesedler til skoleelevene gjennom skolen, til husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på butikkene i bydelen, tavlene på Vitalitetssenteret samt på institusjonene på Møhlenpris. Hjemmesiden blitt oppdatert sporadisk (www.home.no/mohlenpris-vel)

Informasjon har også vært distribuert via hjemmesiden til SK Djerv (www.djerv.net).

 

Mediaomtale:

Det var reportasje fra Jødemarkeringen 26. november i Bergensavisen, NRK, NRK Hordaland og TV2.

Hyblifisering har vært debattert i Bergens Tidende og velforeningens engasjement er trukket fram som positivt. Stort BA-innslag i februar vedrørende hyblifisering i Bergen sentrum.
Det var reportasje fra Parkdagen 2007 i Bergens Tidende.

For øvrig har de fleste arrangementene vært nevnt ved notis i Bergens Tidende.

 

Kontor:

Møhlenpris Velforening har kontor som deles med SK Djerv i Vitalitetsenteret. Det har ikke vært fast kontortid i løpet av året.

 

Postadresse:

Møhlenpris Velforening

Wolffs gate 12

5006 Bergen

 

 

Saker velforeningen har arbeidet med og støttet i perioden:

·         Oppfølging og bruk av Vitalitetsenteret. Velforeningen i samarbeid med Sportsklubben Djerv og Frivillighetssentralen.

·         Støttet Cafeens søknad om skjenkebevilling til spisegjester (innvilget 1. kvartal 2008).

·         Oppfølging av trafikksituasjonen i bydelen, særlig med tanke på skolebarna. Velforeningen har foreslått løsninger etter gravearbeidene ved den uhyre viktige fotgjengerovergangen ved Vitalitetssenteret/skolen/Spilde (krysset Wolffsgt./Thormøhlensgt). Videre har vi arbeidet med å få merket opp flere gatetun med parkering forbudt for å unngå ureglementert parkering i gatetunene.

·         Hyblifiseringen av Møhlenpris. Etter press fra Velforeningen etterlever nå kommunen regelen om at maksimalt 20% av bruksarealet nyttes til 2-roms leiligheter eller hybler.

·         Avgitt høringsmerknad til KDP Indre havn bl.a. om allmenn tilkomst til sjøfronten og nedjustering av status for Ole Brochs gt./Thormøhlensgt.

·         Forhold rundt Nygårdsparken er fulgt opp bla. via deltakelse i ”Nygårdsparkens venner”. Velforeningen har klaget til Helsebyråden og Politiet om narkomanes atferd øverst i parken.

·         Velforeningen har støttet bygging av midlertidig barnehage i Nygårdsparken med enkelte kommentarer. Velforeningens støtte har bygget på det positive å få en barnehage i bydelen. Foreningen vil følge opp tidsbegrensningen.

·         Velforeningen har hatt kontakt med Hulen og bedt om nytt nabomøte for å sikre et godt forhold mellom Hulen og naboene.

·         Møllardugnad ble arrangert for 2. gang 28.04.07. Beboerne malte benker og plantet i fellesarealer og FAU besørget beplantning i skolegården. Grønn Etat dekket utgiftene. 43 personer fikk deltakerbevis og forfriskninger på Spilde.

·         Parkdagen 2007 ble arrangert 03.06.07 i samarbeid med Nygårdsparkens venner , Nygårdshøyden vel, Sydnes og Nøstet vel, Nygård vel, SK Djerv , Grønn Etat, samt Bergenhus og Årstad Kulturkontor. Arrangementet samlet flere hundre mennesker og hadde 12 kulturelle innslag samt andre aktiviteter for barn.

·         Det ble for 12. gang arrangert fakkeltog og markering av ”26. november”, til minne om deporteringen av jødiske naboer på Møhlenpris. Rundt 100 mennesker deltok i fakkeltoget.

·         Møhlenpris Velforening har støttet Seniorballet 15.12.07 i regi av Frivillighets-sentralen. 90 seniorer fra fem ulike land deltok. Ballet ble åpnet av byråd for helse og omsorg Liv Røssland.

·         Møhlenpris Velforening arrangerte juletrefest 05.01.08 med risgrøt, juletregang, nisse og presanger. Juletrefesten er et samarbeid med Frivillighetssentralen og SK Djerv. Festen samlet ca. 90 barn og 40 voksne.

·         Velforeningen har utvekslet erfaringer med nabovelforeningene.

·         Velforeningen har bidratt med stoff til Bydelsboken 2007.

 

 

Økonomi:

Regnskap 2007 og budsjett 2008 legges frem på årsmøtet.

 

Velforeningen har mottatt følgende tilskudd i 2007:

Allmenne Kulturmidler Parkdagen                                       25000,-

Frifond Parkdagen                                                                  5000,-

Støtte fra Grønn Etat til Møllardugnad                                  8354,-

 

 

 

Styret

v/Kari Ramstad 
Banner
Kopirett © 2022 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.