Hjem Årsmøte 2003
Årsmøtereferat 2003 - Årsberetning 2002 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
tirsdag 06. mai 2008 18:39
Artikkelindeks
Årsmøtereferat 2003
Årsberetning 2002
Alle sider
Årsberetning for Møhlenpris Velforening
19.09.02 – 03.04.03

 

^              Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.

^               For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.

^               Som pådriver ovenfor kommunen i miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt kulturaktiviteter har velforeningen en sentral plass.

 

 

Styret:

 

Leder:                                          Aagot Rokne

Nestleder:                            Kristin Kjos

Sekretær:                            Kerstin Welander

Kasserer:                            Kari Ramstad

Styremedlemmer:               Kjell Rørvik

Jihad Suleiman

Oddmar Sandvik

Thomas Klungsøyr

Revisor:                            Kåre Dale

 

 

Styremøter:

 

Det har vert avholdt 6 styremøter i perioden. (30.09.02, 30.10.02, 12.11.02, 23.01.03, 26.02.03, 18.03.03)

 

Representasjon:

 

Møhlenpris velforening har vert representert i 26. Novemberkomiteen, arbeidsutvalget for Parkdag, styringsgruppen for Vitalitetssenteret, åpningskomitéen for Vitalitetssenteret, fellesmøte om hyblifisering samt i interrimsstyret for opprettelsen av Frivillighetssentralen.

 

Medlemmer:

 

94 betalte kontingent i 2002. Medlemskontingenten var kroner 130,- for både enkeltmedlemmer og sameier.

 

Medlemsinformasjon:

 

Velforeningen har ved en anledning gitt ut et bilag i ”Møllaren”. Velforeningen gitt ut 1 flygeblad til alle husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på informasjonstavlen og ellers rundt om i bydelen. Velforeningen har oppdatert hjemmeside (home.no/mohlenpris-vel).

 


Kontor:

 

Møhlenpris Velforening har ikke fast kontor, men er å treffe daglig på e-post og telefon, samt at vi disponerer Fritidslokalene på Møhlenpris skole der vi holder møtene våre.

Postadresse:

 

Møhlenpris Velforening

Møhlenpris skole

Thormøhlensgate 25

5006 Bergen

 

Økonomi:

 

Regnskapet legges frem på årsmøtet.

 

Saker velforeningen har arbeidet med i perioden:

 

 • Velforeningen har for 7. år på rad vert medarrangør til fakkeltog og markering av den 26. november 1943, som var dagen da jødiske naboer ble arrestert av statspolitiet og sendt i døden. På sikt er målsettingen å få realisert et verdig minnesmerke over de lokale ofrene. 26.novemberkomiteen i 2002 ble tildelt “Amalie Laksovs Minnepris til vern av Menneskerettighetene”.
 • Vitalitetssenteret. Velforeningen har aktivt deltatt i planlegging av bruk av senteret.
 • Økonomisk støtte til diverse virksomhet i bydelen, som f.eks. aktivitetskvelder på Møhlenpris skole, eldrekafe, diskotek for 5.- 7.-klasse og musikkundervisning for somalisk ungdom.
 • Trafikksituasjonen i bydelsen; som pådriver for oppmerking av gangfelt, innkjøringsalternativer til Møhlenpris, ventilasjon i tunnellen, innføring av 30-sone samt arbeidet for full stengning av Olaf Ryesvei.
 • Juletrefest, med risgrøt, nisse og presanger for og til hele Møhlenpris.
 • Hyblifiseringen på Møhlenpris, og forsøk på å begrense denne.
 • Samarbeid med bedrifter og organisasjoner i nærmiljøet, som f.eks. FAU på Møhlenpris skole, sportsklubben Djerv og nabovelforeninger.
 • Etablering av Frivillighetssentral
 • Utbyggingen av arealene til Mjellem og Karlsen og hva tomtearealene skal brukes til.
 • Opprettelse av vedtekter for velforeningen.
 • Profilering, bl.a. med hjemmesiden, flyers og plakater.
 • Parkdag 2003

 


- Aagot Rokne, leder -

 LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2022 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.