Hjem Årsmøte 2009
Årsmøtereferat 2009 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
onsdag 22. april 2009 16:10
Artikkelindeks
Årsmøtereferat 2009
Årsberetning 2008
Alle sider

Protokoll fra årsmøte i Møhlenpris Velforening,  mandag 20. april 2009  kl 19:00 på Vitalitetssenteret

Årsmøtesaker:

1        Innkalling godkjent

2        Saksliste godkjent.  Det var ingen innkomne saker innen fristens utløp 6. april.

3        Ordstyrer: Kari Ramstad

4        Referent: Oddmar Sandvik

5        Styrets årsberetning for 2008 ble gjennomgått av ordstyrer og godkjent av årsmøtet.

6        Årsregnskapet for 2008 ble godkjent.

7        Budsjettet for 2009 ble vedtatt.

8        Forslag om økning av kontingent til kr 500 for sameier/borettslag ble godkjent.

9        Ingen innkomne saker ble meldt.  Se ellers diskusjonen under.

10    Valg av styre for 2009:

Som styreleder ble valgt Grethe Gullhaug.

Som kasserer ble valgt Kari Ramstad.

Som styremedlemmer ble valgt Knut Bjerke, Mursit Cetin, Tobias Flø, Aksel Irgens, Oddmar Sandvik og Kjersti Årnes

Revisor var ikke oppe til valg. Revisor for 2009 vil fortsatt være Kåre Dale.

 

 

Diskusjon - diverse:

Knut Bjerke orienterte om pågående saker diskutert i dagens bydelsstyre som angår Møhlenpris – lydisolering av Storsalen og veiforbindelse mot Frieleneset. Enkelte opplever problemer med ulovlige utbyggingssaker i nabolagene, disse oppfordres til å kontakte velforeningen for bistand. Seniorballet er et gledelig tiltak for mange. Det ble fremmet innspill om fysisk sperre i Olaf Ryes vei for å unngå økende gjennomkjøring.

 Diskusjon - Nygårdsparken:

Grethe Gullhaug har de siste dagene tatt opp rusproblemene i Nygårdsparken både i bydelsstyret og i samarbeidsgruppen for parken.  Sistnevnte består av bl.a. Liv Røssland fra Bergen kommune byrådsavdeling for helse og omsorg, Utekontakten, Velforeninger rundt parken, Universitetet i Bergen og Hordaland politidistrikt.  Politiet unnlot å møte. Lite skjer for å takle situasjonen, det har vært noen arrester men Utekontakten rapporterer at miljøet vokser, spesielt blant unge rusmibrukere.

Diskusjonen engasjerte mange, følgende forslag og innspill ble fremstilt:

·        Sende skriftlig bekymringsmelding til politiet for deres manglende tilstedeværelse

·        Be politiet foreta ruskontroller av bilførere rundt parken

·        Ha møte med politiet og diskutere en mer langsiktig strategi for begrensning av miljøet.

·        Be politiet etablere ”no-go” soner for rusmiljøet, begrenset til et mindre område i øvre del av parken, og at overtredelser slås hardt ned på i en periode.  Dette kan raskt etablere bedre geografisk kontroll over miljøet og redusere spredningen ned i boligområdet på Møhlenpris.

·        Mer personlig formidling av ”no-go” soner gjennom samarbeidsgruppe / utekontakten

·        Lagre nummeret til ordenspolitiet på din mobil, ring 02800 om du observerer noe ulovlig.  Slik blir det etablert en statistikk over hendelser.

·        Be om at telefonkiosk i Wolffs gate blir fjernet, da denne tiltrekker miljøet.

·        Vurdere andre aksjonsformer som kan få politikerne til å komme på banen og etablere mer permanente løsninger som naboene kan leve med.

 Flere av deltakerne viste interesse i å delta i å markere at bydelen finner dagens situasjon i Nygårdsparken fullstendig uakseptabel.

 Det møtte 18 stemmeberettigede medlemmer på årsmøtet.

 Oddmar Sandvik, referent

 DUGNAD 9. mai: Møt gjerne opp, husk tilbud om refusjon av utgifter for forskjønning av gatetun.

Parkdag 7. juni: Trenger frivillige fra velforeningen til å delta med rigging / rydding.

 Kontakt oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen for kommentarer, spørsmål eller bidrag.

Årsberetning 2008 følger:

 


Årsberetning for Møhlenpris Velforening

17.04.08 – 20.04.09

  • Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.
  • For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.

§         Velforeningen har en sentral plass som pådriver ovenfor kommunen i miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt innen kulturaktiviteter.

 

Styret valgt på årsmøtet 2008:

Leder:                         Oddmar Sandvik

Kasserer:                     Kari Ramstad

Styremedlemmer:       Knut S. Bjerke

Aksel Irgens

Grethe Gullhaug

Kjersti Årnes

Nettsideansvarlig       Mursit Cetin

 Revisor:                      Kåre Dale

 Styremøter:

Det har vært avholdt ett styremøte i perioden. Det meste av intern saksbehandling har foregått via e-post og telefon.

 Samarbeidspartnere:

Velforeningen samarbeider bla. med Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Grønn Etat, SK Djerv, Frivillighetssentralen, FAU, Nygårdsparkens venner og nabovelforeningene.

 Det har vært avholdt 13 samarbeidsmøter i perioden:

Ett møte er avholdt med et engere utvalg av velforeninger i regi Norges Velforbund.
Seks møter i komiteen for Parkdagen 2008, to møter for Parkdagen 2009..

To nabomøter med Hulen.

To møter i Arbeidsgruppen om rusmiljøet i Nygårdsparken

 Representasjon:

Møhlenpris velforening er støttemedlem i foreningen "Nygårdsparkens Venner". Knut S. Bjerke har representert velforeningen i styret.

Møhlenpris velforening er medeier i Frivillighetssentralen på Vitalitetssenteret. Velforeningen har i 2008 vært representert i styret i Frivillighetssentralen, ved styreleder Tor Bertelsen, styremedlem Inge Vadla og valgkomitemedlem Oddmar Sandvik.

Møhlenpris velforening har vært representert i "Bergensvel 2005" ved Knut S. Bjerke.

Møhlenpris velforening har deltatt på seminar ved ByFriksjoner om byutvikling i Bergen ”Levende byrom – også utenfor sentrum”

Møhlenpris velforening har deltatt i et møte med utekontakten om kartlegging av ungdom i rusmiljøet i Bergen.

Møhlenpris velforening har deltatt i en Arbeidsgruppe om rusmiljøet i Nygårdsparken.

Møhlenpris velforening har deltatt i ett samarbeidsmøte med Grønn Etat angående skateboardanlegget ved Småleken.

Kommunal oppfølging

·         Merknadsinnspill til lumske byggesøknader for Stubs gate 2 og Wolffs gate 2.

·         Merknad til 2. gangs behandling av reguleringsplan for Marineholmen.

·         Lobbyinnspill mot politikere i Komite for klima, miljø og byutvikling vedr. avlastende veiforbindelse via Frieleneset. FAU-samarbeid opprettet.

·         Innspill til høring Kommunedelplan -Indre Havn.

·         Respons/merknader til KDP-Puddefjorden – Nygårdssundet

Medlemmer:

36 husstander og 14 sameier betalte kontingent i 2008. Dette er en nedgang på 24 % i forhold til året før. En årsak kan være at giroer bare er delt ut i forbindelse med innkalling til årsmøtet. Medlemskontingenten var kroner 150,- for husstander og kroner 400,- for sameier.

Medlemsinformasjon:

I forbindelse med tiltak og arrangementer har velforeningen delt ut løpesedler til skoleelevene gjennom skolen, til husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på butikkene i bydelen, tavlene på Vitalitetssenteret samt på institusjonene på Møhlenpris. Hjemmesiden blitt oppdatert regelmessig http://www.mohlenpris.org/

Informasjon har også vært distribuert via hjemmesiden til SK Djerv (www.djerv.net).

Mediaomtale:

Det var redaksjonell omtale fra Jødemarkeringen 26. november i Bergensavisen. Videre var det reportasje i Bergensavisen, NRK, NRK Hordaland og TV2.

Det var reportasje fra Parkdagen 2008 i Bergens Tidende. Det var også intervju med representanter for velforeningen i bt.no på Parkdagen.

Representanter fra velforeningen har vært intervjuet i forbindelse med forholdene rundt de narkomane i Nygårsdparken.

Representanter fra velforeningen var intervjuet i bt.no i forbindelse med innføring av Gratisbussen til Møhlenpris.

For øvrig har de fleste arrangementene vært nevnt ved notis i Bergens Tidende.

Kontor:

Møhlenpris Velforening har kontor som deles med SK Djerv i Vitalitetsenteret. Det har ikke vært fast kontortid i løpet av året.

Postadresse:

Møhlenpris Velforening

Wolffs gate 12

5006 Bergen

e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Saker velforeningen har arbeidet med og støttet i perioden:

·         Oppfølging og bruk av Vitalitetsenteret. Velforeningen i samarbeid med Sportsklubben Djerv og Frivillighetssentralen.

·         Dialog med Cafeen om utvidete tilbud til gjestene; skjenkebevilling og åpningstid.

·         Oppfølging av trafikksituasjonen i bydelen, særlig med tanke på skolebarna. I løpet av året er det kommet nytt gangfelt Vitalitetssenteret/skolen/Spilde (krysset Wolffsgt./Thormøhlensgt) samt mellom Wolffsgt 12 og 14.

·         Asfaltering av veier er også en sak velforeningen har jobbet med. Her har det blitt gjort et stykke arbeid i perioden av kommunen, selv om ikke alle kanskje er helt fornøyde.  Ny asfalt i Konsul Børs gt og Wessels gt er på planen for 2009.

·         Styret vedtok å henstille kommunen om å etablere og vedlikeholde felles sykkelstativ med tak på Møhlenpris for å oppmuntre beboerne til å benytte mer sykkel.  

·         Gratisbussen er innført mellom Møhlenpris og sentrum. Velforeningen har jobbet med dette over tid.

·         Byggesaker og hyblifiseringen av Møhlenpris. Etter press fra Velforeningen etterlever nå kommunen regelen om at maksimalt 20 % av bruksarealet nyttes til 2-roms leiligheter eller hybler. Nye ombyggingsprosjekter følges opp; bruksendring i Stubsgt, Utskilling av forhage Welhavensgt.

·         Forhold rundt Nygårdsparken er fulgt opp bla.. via deltakelse i ”Nygårdsparkens venner” og ved uttalelse i pressen.

·         Velforeningen har deltatt i en Arbeidsgruppe om rusmiljøet i Nygårdsparken.

·         Velforeningen har støttet bygging av midlertidig barnehage i Nygårdsparken med enkelte kommentarer. Velforeningen har gått mot forslaget fra Bergen Kommune som går ut på å videreføre midlertidig barnehage i Nygårdsparken i 3 år til (totalt 6 år), for deretter å gjøre det om til lekeplass igjen. Styret henstilte i stedet Bergen Kommune om å etablere en permanent barnehage et annet sted på Møhlenpris.

·         Velforeningen har hatt kontakt med Hulen og deltatt på nabomøter for å sikre et godt forhold mellom Hulen og naboene. Tema har vært bedre rydding og mindre bråk.

·         Møllardugnad ble arrangert for 3. gang 26.04.08. Oppslutningen og engasjementet blant beboerne har vært stort i år også, og totalt 45 deltakerne fikk brus og is som belønning for utført arbeid. Grønn Etat dekket utgiftene til maling og plantevarer og BIR fjernet bosset.

·         Velforeningen har bedt Grønn Etat opprette en ordning om vedlikehold av den grønne lungen ved Møhlenpristrappen både av estetiske og sikkerhetsmessige grunner. Gangveien er i ferd med å gro igjen av prydbusker og det vokser også opp trær under benkene.

·         Parkdagen 2008 ble arrangert 08.06.08 i samarbeid med Nygårdsparkens venner, Nygårdshøyden vel, Sydnes og Nøstet vel, Nygård vel, SK Djerv , Grønn Etat, samt Bergenhus og Årstad Kulturkontor. Arrangementet var det 7. i rekken og samlet flere hundre mennesker og hadde 15 kulturelle innslag samt andre aktiviteter for barn.

·         Det ble for 13. gang arrangert fakkeltog og markering av ”26. november”, til minne om deporteringen av jødiske naboer på Møhlenpris. Rundt 100 mennesker deltok i fakkeltoget.

·         Møhlenpris Velforening har støttet Djerv sin fotballskole i skolens høstferie.

·         Møhlenpris Velforening arrangerte 10.01.09 juletrefest med risgrøt, juletregang, nisse og presanger. Juletrefesten er et samarbeid med i samarbeid med Sportsklubben Djerv, Frivillighetssentralen Vitalitetsenteret, Bergenhus og Årstad Kulturkontor. Festen samlet ca.50 barn og 40 voksne.

·         Velforeningen har utvekslet erfaringer med nabovelforeningene, særlig gjennom samarbeidet med Parkdagen.

·         Velforeningen samarbeider med SK Djerv og har planer om flere sosiale prosjekter i nærmiljøet.

·         Møhlenpris velforening har engasjert seg i prosjektet Møhlenpris kokebok. Dette er et samarbeid mellom Frivillighetssentralen på Vitalitetssenteret, Møhlenpris Velforening og Sportsklubben Djerv.  Prosjektet administreres av Frivillighetssentralen. Det skal bli en fargerik bok med 30-40 enkle oppskrifter på hverdagsretter fra folk på Møhlenpris. Boken vil bli gitt ut høsten 2009.

·         Velforeningen har jobbet med å bedre informasjonen til beboerne. De kan registrere seg på hjemmesiden www.mohlenpris.org/ og få tilsendt kunngjøring av arrangementer via e-post.

Økonomi:

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 legges frem på årsmøtet.

Velforeningen har mottatt følgende tilskudd i 2008:

Allmenne Kulturmidler Parkdagen                                       25000,-

GC Rieber Parkdagen                                                                       10000,-

StatoilHydro Parkdagen                                                          6000,-

Grønn Etat til Møllardugnad                                                   3953,-

 

Styret

v/Kari Ramstad

Bergen, 29.03.09.

 

 

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2023 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.