Hjem Årsmøte 2007
Årsmøtereferat 2007 - Årsberetning 2006 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
søndag 04. oktober 2009 17:25
Artikkelindeks
Årsmøtereferat 2007
Årsberetning 2006
Årberetning 2006
Alle sider

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MØHLENPRIS VELFORENING

Onsdag 5. april 2006 kl. 1900.


17 personer var møtt fram. Alf Christian Falck ble valgt til møteleder og Oddmar Sandvik ble valgt til referent. Kaffe, kaker og frukt ble servert av hyggelig personale på Cafeen i Vitalitetssenteret.


Innkallingen ble godkjent.


Saker:


Orientering om utbyggingen rundt Damsgårdssundet

Bente Florelius, Bergen Kommune var invitert til å holde en orientering om planene for utbygging rundt Damsgårdssundet. Hun presenterte bakgrunnen, visjonene og en del konkrete planer.


Kommunedelplan for området legges nå ut til høring (05.04.06) med frist 08.06.06. Kontakt Kundesenteret i Allehelgensgt 5 eller les på internett: www.bergen.kommune.no/planavdelingen.


Det er et fokus på utvikling av Løvstakksiden som lenge har vært et forsømt område. Temaet er ”Økoby”, et ”demonstrasjonsområde for kompetanse og fremtidsrettede energiløsninger i Bergen”. Både private og offentlige aktører er inne, og planavdelingen har samlet disse for å utvikle en helhetlig plan. For å oppnå deler av denne søker de om midler fra EU (60-70 mill.) som skal ha fokus på bærekraftig utvikling og redusering av energiforbruk. Dette gjelder både boliger, transport og informasjon/opplæring. Se også www.miljolare.no for mer informasjon.


Nykrohnborg skole rustes opp og skal bli et flaggskip for dette med innovative energiløsninger, samling av skole, kultur og idrett, og et pedagogisk opplegg for å få den oppvoksende generasjonen til å få et nærmere forhold til energistyring. BOB planlegger nye boliger langs hele sjøkanten på Løvstakksiden, mange av disse med helt nye miljøløsninger.


Florelius informerte om planene for gangbro over sundet som vil gi oss på Møhlenpris en ”ny nabo”. Det betyr også mer trafikk gjennom Nygårdsparken. Det er også igangsatt en opprustning av parken, og dette vil forhåpentligvis gjøre parken mer brukt, hyggeligere og mer tilgjengelig for alle.


Høyteknologisenteret og Rieber Eiendom har store planer for utbyggingen fra Marineholmen og innover til Mjellemen. Det nye Vitensenteret som skal stå ferdig sommeren 2007 blir et sentralt element. Videre er det planlagt å få noe variert bebyggelse i dette området for å gjøre det mer tilgjengelig og også skape liv og trygghet utenom kontortid, men detaljene for dette er ikke klare.


Gjerdet mot Nygårdsparken rives og parken skal ”strekkes” ned mot sjøen. Hvordan veiløsningen blir er enda ikke avklart. Florelius forsikret om at tilgangen til sjøen (strandpromenade) skal sikres for allmenheten langs hele sundet.


Årlige markeringer er planlagt, den første blir 20. mai 2006 med en markering for beboerne i området. Detaljer kommer senere.


Årsmelding

Årsmeldingen for 2005 ble gått gjennom av ordstyrer og godkjent.


Regnskap/budsjett

Regnskap for 2005 ble godkjent. Budsjett for 2006 ble godkjent. Kari Ramstad gikk gjennom disse og orienterte om at kommunen heretter vil stille større krav til velforeningen om selv å delta i aktivitetene som det gis støtte til. Dette blir en utfordring siden velforeningen allerede har meget begrenset arbeidskapasitet. I stedet for å la velforeningen bidra til andre organisasjoner med økonomisk støtte, skal disse heller søke kulturkontoret om almenne kulturmidler direkte. I forhold til fremlagt budsjett har vi mottatt 30.000 fra kommunen i samarbeidsmidler, noe som er 10.000 mindre enn budsjett. Til nå har 43 betalt medlemskapskontingent.


Saker:

Den eneste saken som ellers var kommet inn var dugnadsarbeid for opprustning av gatetunene. Årsmøtet vedtok at velforeningen burde arrangere en dugnadsdag for hele Møhlenpris. Herunder ligger muligheten for sameier å søke om støtte til kommunen via velforeningen for å dekke kostnader med dugnadsarbeid. Luking og beplantning, plukking av boss, beskjæring av trær, maling av bord og benker, osv. Styret fikk i oppgave å fastsette en dato. Det ble påpekt behov for å samordne med andre (Djerv, buekorps, Møhlenpris Skole, sameier).


En sak under eventuelt var behovet for bedre informasjon om velforeningen og dens aktiviteter, spesielt i nordre del av Møhlenpris. Styret fikk i oppgave å arbeide videre med dette (informasjonstavler o.l.).


Valg

Med unntak av Davidsen som ikke har vært tilstede på møter, tok styret gjenvalg (Alf Christian Falck, Kari Ramstad, Helle Nyvold, Aksel Irgens og Oddmar Sandvik). I tillegg ble Sissel Karin Magnussen rekruttert som støttespiller for planlegging av dugnadsarbeid. Styret konstituerer seg i etterkant. Kåre Dale ble gjenvalgt som revisor.

Møhlenpris, Bergen, 5. april 2006

Oddmar Sandvik (sign).

 LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2023 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.