Hjem Årsmøte 2007
Årsmøtereferat 2007 - Årberetning 2006 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
søndag 04. oktober 2009 17:25
Artikkelindeks
Årsmøtereferat 2007
Årsberetning 2006
Årberetning 2006
Alle sider

Årsberetning for Møhlenpris Velforening

05.04.06 – 07.03.07


 • Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.

 • For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.

 • Velforeningen har en sentral plass som pådriver ovenfor kommunen i miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt innen kulturaktiviteter.Styret valgt på årsmøtet 2006:

Leder: Alf Christian Falck (gikk ut av styret i august)

Nestleder: Oddmar Sandvik

Kasserer: Kari Ramstad

Styremedlemmer: Helle Nyvold

Knut S. Bjerke

Aksel Irgens

Revisor: Kåre Dale


Styremøter:

Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden.


Samarbeidspartnere:

Velforeningen samarbeider bla. med Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Grønn Etat, SK Djerv, Frivillighetssentralen, FAU og nabovelforeningene.


Det har vært avholdt 13 samarbeidsmøter i perioden:

Velforeningene i Bergens møte med byråd for byutvikling Lisbeth Iversen.

4 møter i Bergensvel 2005.

1 møte med Grønn Etat om alternativ bruk av Småleken.

4 møter i komiteen for Parkdagen 2006.

2 møter i komiteen for Juletrefesten 2006.

1 nabomøte med Hulen.

1 møte med Teknisk Museum.


Representasjon:

Møhlenpris velforening er støttemedlem i foreningen "Nygårdsparkens Venner". Knut S. Bjerke har representert velforeningen i styret.

Møhlenpris velforening har vært representert i "Bergensvel 2005" ved Alf Christian Falck og Knut S. Bjerke.

Møhlenpris velforening er medeier i Frivillighetssentralen på Vitalitetssenteret. Velforeningen har ikke vært representert i styret i Frivillighetssentralen, men har hatt tett kontakt med sentralen.


Medlemmer:

47 husstander og 19 sameier betalte kontingent i 2006. Dette er 10 % økning i forhold til året før. Medlemskontingenten var kroner 130,- for husstander og kroner 350,- for sameier.


Medlemsinformasjon:

I forbindelse med tiltak og arrangementer har velforeningen delt ut løpesedler til skoleklassene, til husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på butikkene i bydelen, tavlene på Vitalitetssenteret samt på institusjonene på Møhlenpris. Hjemmesiden blitt oppdatert sporadisk (www.home.no/mohlenpris-vel). Informasjon har også vært distribuert via hjemmesiden til SK Djerv (www.djerv.net).


Mediaomtale:

Det var reportasje fra Jødemarkeringen 26. november i Verdens Gang, Bergens Tidende, Bergensavisen, NRK (Hordaland) og TV2.

Hyblifisering har vært mye debattert i Bergens Tidende og velforeningens engasjement ble trukket fram som positivt.

Forholdet mellom kommunen og velforeningene har vært mye omtalt i Bergens Tidende i 2006. Dette gjelder bl.a. utbyggingssaker, bomiljø og bosshåndtering. Dette er saker som Møhlenpris velforening har jobbet med, også i samarbeid med andre velforeninger.

Det var reportasje fra Parkdagen 2006 i Bergens Tidende.

Det var reportasje fra Sommerdisco for de mellom 9 og 13 år i Bergensavisen.

For øvrig har de fleste arrangementene vært nevnt ved notis i Bergens Tidende.


Kontor:

Møhlenpris Velforening har kontor som deles med 2gether-prosjektet i Vitalitetsenteret. Det har ikke vært fast kontortid i løpet av året.


Postadresse:

Møhlenpris Velforening

Wolffs gate 12

5006 BergenSaker velforeningen har arbeidet med og støttet i perioden:

 • Oppfølgingen og bruken av Vitalitetsenteret. Velforeningen har sammen med Sportsklubben Djerv og Frivillighetssentralen deltatt aktivt.

 • Trafikksituasjonen i bydelen, særlig med tanke på skolebarna. Velforeningen har foreslått løsninger for den uhyre viktige fotgjengerovergangen ved Vitalitetssenteret/ skolen/Spilde. Vi har fått innført 30-sone med fartshumper i 2006; fått redusert parkering i gatetun og i Havnegaten og påpekt oppmerking av gangfelt samt manglende lyspærer i gatelyktene.

 • Velforeningen har jobbet for å få en alternativ adkomst til Møhlenpris under broen og ikke bare via Wolffsgate. Kommunaldirektør Edel Eikeseth har nå bedt et konsulentfirma om å utrede tofeltsvei inklusiv fortau fra O.J.Brochs gate til Prof. Hansteensgate, samt også en vurdering av dagens adkomst til boligområdet.

 • Hyblifiseringen av Møhlenpris. Ved ombygging av eksisterende store leiligheter, skal maksimalt 20% av bruksarealet nyttes til 2-roms leiligheter eller hybler. En av sakene velforeningen har jobbet med er blitt eksempel for videre bekjempelse av hyblifisering og har ført til strengere behandling av ombyggingssaker i Bergen Sentrum.

 • Planarbeid i Bergen sentrum og utbyggingsprosjektet på Marineholmen er blitt fulgt opp med innspill til høringer.

 • Forhold rundt Nygårdsparken er fulgt opp bla. via deltakelse i ”Nygårdsparkens venner”.

 • Dialog med Grønn Etat om planlagt skatebane på Småleken samt opprusting av gym-apparatene rundt. Støy må i størst mulig grad unngås på kveldstid, og apparatene bør byttes til mer barnerettede størrelser, da det i stor grad er barn som benytter seg av disse.

 • Ro og orden omkring Hulen har vært diskutert med Hulestyret. Velforeningen har vært et kontaktpunkt for Hulen ved gjennomføring av forbedringer.

 • Sammen med de andre velforeningene i området og ”Nygårdsparkens venner” er problemet tagging tatt opp med Kommunen.

 • Håndtering av boss og forsøpling i bydelene var en hovedsak i Bergens Tidende våren 2006. Vedlikehold av nærmiljøet stod derfor i fokus ved arrangering av Møllardugnad 13. mai. Beboerne malte benker og plantet i fellesarealer. Grønn Etat dekket utgiftene. Velforeningen håper Møllardugnad vil bli et årlig arrangement. Velforeningen har også gitt penger via FAU til beplantning i skolegården.

 • Velforeningen har støttet Teknisk Museum moralsk ved arrangering av Markedsdag 24. september. Museet har fått mer blest gjennom året 2006 og nå har opprusting av bygningen startet i regi av eieren Bergen Kommune.

 • Parkdagen 2006 ble arrangert 27. august i samarbeid med Nygårdsparkens venner , Nygårdshøyden vel, Sydnes og Nøstet vel, Nygård vel, SK Djerv , Grønn Etat, samt Bergenhus og Årstad Kulturkontor. Nygårdsparken fylte 125 år i 2006. Arrangementet samlet flere hundre mennesker og hadde 9 kulturelle innslag samt andre aktiviteter for barn.

 • Det ble for 11. gang arrangert fakkeltog og markering av ”26. november”, til minne om deporteringen av jødiske naboer på Møhlenpris. Rundt 200 mennesker deltok i fakkeltoget. Et minnesmerke ved Vitalitetssenteret ble avduket av ordfører Herman Frielen.

 • Møhlenpris Velforening arrangerte juletrefest 13.01.07 med risgrøt, juletregang, nisse og presanger. Juletrefesten er et samarbeid med SK Djerv og Frivillighetssentralen. Festen samlet ca. 110 barn og 50 voksne.

 • Møhlenpris Velforening har i året som har gått støttet en rekke aktiviteter knyttet til nærmiljøet. Samarbeidsmidlene fra Bergen Kommune har i henhold til samarbeidsavtalen vært fokusert på barn og unge.

 • Velforeningen var medarrangør i Dramakurs 27. mai med påfølgende ”Sommerdisco” 17. juni for barn mellom 9 og 13 år som Kulturkontoret holdt i Vitalitetssenteret.

 • Velforeningen har støttet Raftohuset i utgivelse av boka ”I vår gode og onde verden”; kunst og tekster av barn på Møhlenpris.

 • Velforeningen har støttet et integreringsprosjekt i regi av SK Djerv. Det er laget informasjonsmateriell til innvandrerfamilier for å rekruttere foreldre og barn til idrettsaktiviteter i nærmiljøet.

 • Velforeningen har gitt støtte til en sykkel som ble loddet ut ved Radd Barna-aksjonen ved Møhlenpris skole i regi av FAU. Ca. 400 mennesker deltok på arrangementet 30. november og det ble samlet inn 34.600,- til Redd Barna.

 • Det er gitt støtte til utstyr til Klatregruppen i SK Djerv. Klatregruppen er i en etableringsfase med kurs for barn i alderen 8-12 år og med god rekruttering.Økonomi:

Regnskap 2006 og budsjett 2007 legges frem på årsmøtet.


Velforeningen har mottatt følgende tilskudd i 2006:

Samarbeidsmidler Bergen Kommune 30000,-

Allmenne Kulturmidler Parkdagen 25000,-

Frifond Parkdagen 5000,-

Allmenne Kulturmidler Dramakurs/Sommerdisco 3500,-

Støtte fra Grønn Etat til Møllardugnad 11729,50Styret

v/Kari Ramstad

 
 LAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2023 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.