Hjem Årsmøte 2010
Årsmøtereferat 2010 - Årsberetning 2010 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
mandag 24. mai 2010 18:50
Artikkelindeks
Årsmøtereferat 2010
Årsberetning 2010
Alle sider

Årsberetning for Møhlenpris Velforening

20.04.09 – 22.04.10

 

  • Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.
  • For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.

§         Velforeningen har en sentral plass som pådriver ovenfor kommunen i miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt innen kulturaktiviteter.

 

 

Styret valgt på årsmøtet 2009:

Leder:                         Grethe Gullhaug

Kasserer:                     Kari Ramstad

Styremedlemmer:       Knut S. Bjerke

                                   Oddmar Sandvik

Aksel Irgens

Tobias Flø

Kjersti Årnes

Nettsideansvarlig       Murcit Cetin

 

Revisor:                      Kåre Dale

 Styremøter:

Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden. 15.06, 27.08, 17.12, 22.03,  Det meste av intern saksbehandlingen har foregått via e-post og telefon.

 Samarbeidspartnere:

Velforeningen samarbeider bla. med Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Grønn Etat, SK Djerv, Frivillighetssentralen, FAU, Nygårdsparkens venner og nabovelforeningene.

 Det har vært avholdt følgende samarbeidsmøter i perioden:

2 møter i komiteen for Parkdagen 2009 15.05, 4.06, og 2 for Parkdagen 2010. 25.03 22.04

2 møter i komiteen for Juletrefesten 2009.

2 nabomøter med Hulen. 18.10 og 24.02

1 Nabomøte om narko i Nygårdsparken (Studentsenteret 02.09)

SV åpent møte om narko i Nygårdsparken (Møhlenpris skole 25.03)

1 møte om Nygårdsparken barnehage

3 møter om Nabodagen og kokebokprosjektet

Velforeningen har deltatt i 2 møter på Møhlenpris skole om det såkalte ”Fattigdomsprosjektet”

 Representasjon:

Møhlenpris  velforening er støttemedlem i foreningen "Nygårdsparkens Venner".500,- per år. Knut S. Bjerke har representert velforeningen i styret.

Møhlenpris velforening er medeier i Frivillighetssentralen på Vitalitetssenteret. Kontingenten er 1000,- per år. Velforeningen har vært representert i styret i Frivillighetssentralen, ved varamedlem Nargis Islam.

Velforeningen har vært representert ved Stig Amdam i møte med Bergen Kommune om tagging.

Velforeningen har deltatt i et Arbeidgruppe om rusmiljøet i Nygårdsparken.

 Medlemmer:

52 husstander og 16 sameier betalte kontingent i 2009. Dette var høyere enn i 2008 og på samme nivå som i 2007. Medlemskontingenten var kroner 150,- for husstander og kroner 500,- for sameier.

 Medlemsinformasjon:

I forbindelse med tiltak og arrangementer har velforeningen delt ut løpesedler til skoleklassene, til husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på butikkene i bydelen samt på institusjonene på Møhlenpris. Hjemmesiden blitt oppdatert fortløpendewww.mohlenpris.org  . Informasjon har også vært distribuert via hjemmesiden til SK Djerv www.djerv.net .

 Mediaomtale:

Det var reportasje fra Jødemarkeringen 26. november i bt.no, Bergensavisen (BA) og NRK1.

Velforeningen har uttalt seg til Bergens Tidende og BA om økende narkotikabruk og ringvirkninger på Møhlenpris. Debatten har gått i lokale og nasjonale medier, og helseministeren besøkte parken i september.

Bruksendring til bofellesskap i Stubs gt 2 har blitt kritisert i BA på vegne av naboer.

Det var reportasje fra Parkdagen 2009 i Bergens Tidende.

For øvrig har flere arrangementene vært nevnt ved notis i Bergens Tidende.

 Kontor:

Møhlenpris Velforening har kontor som deles med SK Djerv i Vitalitetsenteret. Det har ikke vært fast kontortid i løpet av året.

 Postadresse:

Møhlenpris Velforening

Wolffs gate 12

5006 Bergen

e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 Saker velforeningen har arbeidet med i perioden:

Oppfølgingen og bruken av Vitalitetsenteret. Velforeningen har sammen med Sportsklubben Djerv og Frivillighetssentralen deltatt aktivt.

 Velforeningen har trafikksituasjonen i bydelen, særlig med tanke på skolebarna under kontinuerlig evaluering.

 Velforeningen har jobbet for å få en alternativ adkomst til  Møhlenpris under broen og ikke bare via Wolffsgate. Kommunaldirektør Edel Eikeseth har nå bedt et konsulentfirma om å utrede tofeltsvei inklusiv fortau fra O.J.Brochs gate til Prof. Hansteensgate, samt også en vurdering av dagens adkomst til boligområdet.

 Hyblifiseringen av Møhlenpris. Ved ombygging av eksisterende store leiligheter, skal maksimalt 20% av bruksarealet nyttes til 2-roms leiligheter eller hybler. En av sakene velforeningen har jobbet med er blitt eksempel for videre bekjempelse av hyblifisering og har ført til strengere behandling av ombyggingssaker i Bergen Sentrum. Videre har velforeningen arbeidet for bevaring av forhage på Møhlenpris og å hindre fortetting av boliger.

 Planarbeid i Bergen sentrum og utbyggingsprosjektet på Marineholmen er blitt fulgt opp med innspill til høringer.

 Forhold rundt Nygårdsparken er fulgt opp bla. via deltakelse i ”Nygårdsparkens venner” og ved deltakelse i Naboaksjonen høsten 2009. Nærmiljøet merker økt belastning pga. de narkomane og kriminaliteten knyttet til disse.

 Ro og orden omkring Hulen har vært diskutert med Hulestyret. Velforeningen har vært et kontaktpunkt for Hulen ved gjennomføring av forbedringer.

 Sammen med beboere, andre velforeningene i området og ”Nygårdsparkens venner” er problemet tagging tatt opp med Kommunen.

 Parkdagen 2009 ble arrangert 7. juni i samarbeid med Nygårdsparkens venner , Nygårdshøyden vel, Sydnes og Nøstet vel, Nygård vel, SK Djerv , Grønn Etat, samt Bergenhus og Årstad Kulturkontor. Arrangementet var det åttende i rekken, samlet flere hundre mennesker og hadde 13 kulturelle innslag samt andre aktiviteter for barn.

 Det ble for 15. gang arrangert fakkeltog og markering av ”26. november”, til minne om deporteringen av jødiske naboer på Møhlenpris. Rundt 50 mennesker deltok i fakkeltoget. Fylkesmann Svein Alsaker holdt appell og Frank Rossavik holdt foredrag om boka om Edgar Brichta.

 Møhlenpris Velforening arrangerte juletrefest 09.01.10 med risgrøt, juletregang, nisse ogloddsalg. Juletrefesten er et samarbeid med SK Djerv og Frivillighetssentralen. Festen samlet ca. 100 barn og 70 voksne. I forkant av festen ble det opprettet et ad hoc barnekor under ledelse av Paula Engell-Sørensen og Fride Fluge. Koret hadde to øvelser i forkant og samlet ca. 15 barn. Koret underholdt under juletrefesten.

 Møllardugnad ble avholdt for fjerde gang 9. mai 2009. Oppslutningen og engasjementet var bedre enn tidligere tross skiftende vær. 57 brus og 70 is ble delt ut til deltakerne som takk for innsatsen. Seks husstander/sameier fikk refundert utgifter til beplantning.

 Velforeningen har støttet opprettelsen av midlertidig barnehage i Nygårdsparken, men har protestert på forslag om reguleringsendring til å gjøre barnehagen permanent der den er i dagVelforeningen har i stedet sammen med Nygårdsparkens venner og FAU i Nygårdsparken Barnehage foreslått at buekorpshuset ved Småleken gjøres om til barnehagebygg og at utearealer legges til parken slik den kommunale barneparken var før.

 Møhlenpris Velforening har i året som har gått støttet følgende aktiviteter knyttet til nærmiljøet:

Støttet Naboaksjonen mot narko i Nygårdsparken med 3000,-.

Støttet Frivillighetssentralens juleball for seniorer 11.12.09 med 2000,-. 90 personer fra seks nasjoner deltok. Varaordfører Trude Drevland talte og elever fra Langhaugen skole underholdt.

 Økonomi:

Regnskap 2009 og budsjett 2010 legges frem på årsmøtet.

 Velforeningen har mottatt følgende tilskudd i 2009:

Bergen Kommune til Parkdagen                                           28000,-

GC Rieber til Parkdagen                                                       10000,-

Grønn Etat til Møllardugnad                                                 7594.30

Bergen kommune til 26. november                                       3000,-

 Styret

v/Kari RamstadLAST_UPDATED2
 
Banner
Kopirett © 2022 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.