Hjem Nyhetene
Nyhetene
Parken i media PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
torsdag 28. januar 2010 20:46

Forholdene rundt rusproblemet i Nygårdsparken er igjen i fokus i media...
Søvnløse naboer, dårlig samvittighet og mer..  28.januar 2010

 

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
Juletrefest PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
torsdag 07. januar 2010 17:50
JULETREFEST på VITALITETSENTERET
Wollfs gate 12
lørdag 9. januar 2010
kl.. 13:30 –– 15:30
Gratis grøt m/saft
Underholdning, utlodning og juletregang
Salg av kaffe/te og kaker
Kanskje kommer nissen også?
 
 

 
 
Arrangører:
Møhlenpris Velforening, Vitalitetsenteret Frivilligsentral og Sportsklubben Djerv
LAST_UPDATED2
 
Fakkeltog2009 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
lørdag 28. november 2009 16:39

BA skriver: "Fakkeltoget, som har vært en årlig tradisjon siden 1994, startet ved Møhlenpris skole, og besøkte flere av husene der de jødiske familiene bodde før det endte opp på Menneskerettighetenes plass."

 


 

 

http://www.ba.no/nyheter/article4728337.ece?service=print

 

LAST_UPDATED2
 
Fakkeltog PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
tirsdag 17. november 2009 22:15
26. november-komiteen arrangerer
Fakkeltog
torsdag 26. november

 Til minne om de 10 jødene som høsten 1942 ble arrestert på Møhlenpris og sendt til Auschwitz, der samtlige ble drept. Oppmøte på Møhlenpris skole klokken 1800. Historiker Per Kristian Sebak vil underveis i toget fortelle om de om ble arrestert. Ved fakkeltogets avslutning på Menneskerettighetenes plass blir det appell ved fylkesmann Svein Alsaker. Klokken 900 blir det åpent arrangement på Raftohuset. Der forteller politisk redaktør, Frank Rossavik om sin nye bok om Edgar Brichta, den jødiske gutten som bodde hos en NS-familie i Laksevåg under krigen. Kunstneriske innslag ved gitarist Njål Vindenes.

Fakkel kr. 30,-
Arrangør:
26. november-komiteen
Amalie Laksovs Minnefond
Sportsklubben Djerv
Møhlenpris velforening
Arrangementet er støttet av
Bergen kommune

 

LAST_UPDATED2
 
Årsberetning 2007 PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
mandag 05. oktober 2009 17:52

 Årsberetning for Møhlenpris Velforening
07.03.07 – 16.04.08

 

  • Møhlenpris Velforening er en interesseorganisasjon for alle beboere på Møhlenpris. Vi arbeider med viktige saker som angår alle i nærmiljøet. Målet er at vi skal få et trygt og trivelig bomiljø.
  • For å nå dette målet samarbeider velforeningen med andre organisasjoner.

§         Velforeningen har en sentral plass som pådriver ovenfor kommunen i miljøspørsmål og utbyggingssaker, samt innen kulturaktiviteter.

 

 

Styret valgt på årsmøtet 2007:

Leder:                         Oddmar Sandvik

Sekretær                     Lars Ystanes

Kasserer:                     Kari Ramstad

Styremedlemmer:       Knut S. Bjerke

Aksel Irgens

Revisor:                      Kåre Dale

 

Styremøter:

Det har vært avholdt tre styremøter i perioden. For øvrig har mye av saksbehandlingen foregått via e-post.

 

Samarbeidspartnere:

Velforeningen samarbeider bla. med Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Grønn Etat, SK Djerv, Frivillighetssentralen, FAU, Nygårdsparkens venner og nabovelforeningene.

 

Det har vært avholdt 10 samarbeidsmøter i perioden:

Det har vært avholdt ett samarbeidsmøte i perioden med velforeningene i Bergen og Bergensvel 2005 og kommunen.
Møte er avholdt med et engere utvalg av velforeninger i regi Norges Velforbund.
Møte med BIR vedrørende utsetting av containere for papirinnsamling.

Møte med Bergen Kommune vedrørende registrering av de narkomane i sentrum.
Fire møter i komiteen for Parkdagen 2007.

Møte i komiteen for Juletrefesten 2007.

Møte i komiteen for Møllardugnad 2007.

 

Representasjon:

Møhlenpris velforening er støttemedlem i foreningen "Nygårdsparkens Venner". Knut S. Bjerke har representert velforeningen i styret.

Møhlenpris velforening er medeier i Frivillighetssentralen på Vitalitetssenteret. Velforeningen har i 2007 vært representert i styret i Frivillighetssentralen, ved styreleder Tor Bertelsen, styremedlem Inge Vadla og valgkomitemedlem Oddmar Sandvik.

Møhlenpris velforening har vært representert i "Bergensvel 2005" ved Knut S. Bjerke.

Møhlenpris velforening har deltatt på møte om Byutvikling, arrangert av Bergenshus AP

Møhlenpris velforening har deltatt på arbeidsseminar "Ny energi rundt Damsgårdssundet"

Medlemmer:

48 husstander og 18 sameier betalte kontingent i 2007. Dette er det samme som året før. Medlemskontingenten var kroner 150,- for husstander og kroner 400,- for sameier.

 

Medlemsinformasjon:

I forbindelse med tiltak og arrangementer har velforeningen delt ut løpesedler til skoleelevene gjennom skolen, til husstandene på Møhlenpris, samt hengt opp plakater på butikkene i bydelen, tavlene på Vitalitetssenteret samt på institusjonene på Møhlenpris. Hjemmesiden blitt oppdatert sporadisk (www.home.no/mohlenpris-vel)

Informasjon har også vært distribuert via hjemmesiden til SK Djerv (www.djerv.net).

 

Mediaomtale:

Det var reportasje fra Jødemarkeringen 26. november i Bergensavisen, NRK, NRK Hordaland og TV2.

Hyblifisering har vært debattert i Bergens Tidende og velforeningens engasjement er trukket fram som positivt. Stort BA-innslag i februar vedrørende hyblifisering i Bergen sentrum.
Det var reportasje fra Parkdagen 2007 i Bergens Tidende.

For øvrig har de fleste arrangementene vært nevnt ved notis i Bergens Tidende.

 

Kontor:

Møhlenpris Velforening har kontor som deles med SK Djerv i Vitalitetsenteret. Det har ikke vært fast kontortid i løpet av året.

 

Postadresse:

Møhlenpris Velforening

Wolffs gate 12

5006 Bergen

 

 

Saker velforeningen har arbeidet med og støttet i perioden:

·         Oppfølging og bruk av Vitalitetsenteret. Velforeningen i samarbeid med Sportsklubben Djerv og Frivillighetssentralen.

·         Støttet Cafeens søknad om skjenkebevilling til spisegjester (innvilget 1. kvartal 2008).

·         Oppfølging av trafikksituasjonen i bydelen, særlig med tanke på skolebarna. Velforeningen har foreslått løsninger etter gravearbeidene ved den uhyre viktige fotgjengerovergangen ved Vitalitetssenteret/skolen/Spilde (krysset Wolffsgt./Thormøhlensgt). Videre har vi arbeidet med å få merket opp flere gatetun med parkering forbudt for å unngå ureglementert parkering i gatetunene.

·         Hyblifiseringen av Møhlenpris. Etter press fra Velforeningen etterlever nå kommunen regelen om at maksimalt 20% av bruksarealet nyttes til 2-roms leiligheter eller hybler.

·         Avgitt høringsmerknad til KDP Indre havn bl.a. om allmenn tilkomst til sjøfronten og nedjustering av status for Ole Brochs gt./Thormøhlensgt.

·         Forhold rundt Nygårdsparken er fulgt opp bla. via deltakelse i ”Nygårdsparkens venner”. Velforeningen har klaget til Helsebyråden og Politiet om narkomanes atferd øverst i parken.

·         Velforeningen har støttet bygging av midlertidig barnehage i Nygårdsparken med enkelte kommentarer. Velforeningens støtte har bygget på det positive å få en barnehage i bydelen. Foreningen vil følge opp tidsbegrensningen.

·         Velforeningen har hatt kontakt med Hulen og bedt om nytt nabomøte for å sikre et godt forhold mellom Hulen og naboene.

·         Møllardugnad ble arrangert for 2. gang 28.04.07. Beboerne malte benker og plantet i fellesarealer og FAU besørget beplantning i skolegården. Grønn Etat dekket utgiftene. 43 personer fikk deltakerbevis og forfriskninger på Spilde.

·         Parkdagen 2007 ble arrangert 03.06.07 i samarbeid med Nygårdsparkens venner , Nygårdshøyden vel, Sydnes og Nøstet vel, Nygård vel, SK Djerv , Grønn Etat, samt Bergenhus og Årstad Kulturkontor. Arrangementet samlet flere hundre mennesker og hadde 12 kulturelle innslag samt andre aktiviteter for barn.

·         Det ble for 12. gang arrangert fakkeltog og markering av ”26. november”, til minne om deporteringen av jødiske naboer på Møhlenpris. Rundt 100 mennesker deltok i fakkeltoget.

·         Møhlenpris Velforening har støttet Seniorballet 15.12.07 i regi av Frivillighets-sentralen. 90 seniorer fra fem ulike land deltok. Ballet ble åpnet av byråd for helse og omsorg Liv Røssland.

·         Møhlenpris Velforening arrangerte juletrefest 05.01.08 med risgrøt, juletregang, nisse og presanger. Juletrefesten er et samarbeid med Frivillighetssentralen og SK Djerv. Festen samlet ca. 90 barn og 40 voksne.

·         Velforeningen har utvekslet erfaringer med nabovelforeningene.

·         Velforeningen har bidratt med stoff til Bydelsboken 2007.

 

 

Økonomi:

Regnskap 2007 og budsjett 2008 legges frem på årsmøtet.

 

Velforeningen har mottatt følgende tilskudd i 2007:

Allmenne Kulturmidler Parkdagen                                       25000,-

Frifond Parkdagen                                                                  5000,-

Støtte fra Grønn Etat til Møllardugnad                                  8354,-

 

 

 

Styret

v/Kari Ramstad

 

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/u/u1068420/www/templates/rhuk_milkyway/html/pagination.php on line 96
«StartForrige12345678910NesteSiste»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Banner
Kopirett © 2021 Møhlenpris Velforening. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.