Møllerdugnad 2012 Skriv ut
Skrevet av Administrator   
tirsdag 17. april 2012 18:27

Møllardugnad


Lørdag 28. april kl. 10:00


Vi oppfordrer om å pynte opp bydelen til våren:

• Rydding av søppel. Vi har hansker og sekker til
brennbart restavfall (ikke møbler, sykler o.l.).
Sekkene plasseres ved returpunktet bak Møhlenpris
skole eller i krysset Storms gate / Welhavens gate.

• Maling av benker og bord. Vi har maling og koster.

• Stelle bed i gatetun. På vegne av Grønn etat gir vi
bistand til innkjøp av planter og jord. Søknad med
kvitteringer må sendes innen 15. juni til Møhlenpris
Velforening, Wolffsgt 12, 5006 Bergen.

Alt utstyr og dugnadsbevis hentes om morgenen ved
Thormøhlens gt 26/28. Evt. kan vi kontaktes per
telefon 9964 2478.

Is og brus for deltakere


Dugnadstelefon 9964 2478